Български Институт за Неорайхианска Аналитична Психотерапия

Програмата подготвя психотерапевти в метода Неорайхианска Аналитична Психотерапия, който възприема човека в неговата цялост – тяло, душа и психика. Нашето обучение дава не само теоретични знания, но и практически умения.

Записването за следващата 2024/2025 учебна година е от 1 юни до 31 юли

Кандидатствай онлайн

Информация

Нашето обучение дава не само теоретични знания, но и умения за практическото им прилагане. То е базирано на  ученията на Зигмунд Фройд, Вилхелм Райх, Александър Лоуен и проф. Валдо Бернаскони, според които емоционалните травми са „записани” в мускулните блокажи в тялото. В основата си това е аналитичен психотерапевтичен подход, към който е добавено и терапевтичното поле на тялото. 

Любовта, работата и познанието са изворите на живота. Те трябва и да го ръководят

- Вилхелм Райх

Какво е психотелесна психотерапия?

Основи на метода

Кой е професор Валдо Бернаскони?

Кои са Вилхем Райх и Александър Лоуен?

Регламент

Изисквания към студентите

Академична програма

Актуални и следващи събития

Поздравително писмо от Европейската Асоциация по Психотерапия

Огромен успех на световния конгрес по психотелесна терапия

Регистрирайте се за XVIII световeн конгрес по психотелесна терапия 2023

29

май

Информационно-тематични събития – научете повече за обучението при нас

Акредитация

Блог

аналитична психотерапия

Александър Лоуен

Валдо Бернаскони

Вилхелм Райх

За същността

Видеа

Как мислите и емоциите ни определят живота ни?
Към видеото

Кога и как празнува душата ни?
Към видеото

Как да намалим напрежението?
Към видеото

Родителските конфликти
Към видеото