Вилхелм Райх

Любовта, работата и познанието са изворите на живота. Те трябва и да го ръководят.

Стартира записването на специализанти за новата учебна година

Здравейте!

Вие сте в сайта на Института за Неорайхианска Аналитична Психотерапия, град София. Това е школа с над 20-годишна история в България. Подготвяме психотерапевти в метода Неорайхианска аналитична психотерапия, който възприема човека в неговата цялост – тяло, душа и психика. Нашето обучение дава не само теоретични знания, но и практически умения. Институтът е акредитиран през 2012 г. от Европейската асоциация по психотелесна терапия и реакредитиран през 2019 г..

Какво е психотелесна психотерапия?

Събития 

Информационна среща,  

 

Заповядайте на информационна среща за обучението в БИНАП на 18 септември 2019г от 18:00 часа, в офиса на института на ул. “Пирин” 73, ет. 3

Обучението в БИНАП ви дава правото да работите като психотелесен терапевт със сертификат, валиден в цяла Европа, както и познания и практически умения в интегративен терапевтичен метод, който вижда човека като органично цяло – ум, емоции, тяло.

Видео лекции