Вилхелм Райх

Любовта, работата и познанието са изворите на живота. Те трябва и да го ръководят.

Стартира записването на специализанти за новата учебна година

Здравейте!

Вие сте в сайта на Института за Неорайхианска Аналитична Психотерапия, град София. Това е школа с над 20-годишна история в България. Подготвяме психотерапевти в метода Неорайхианска аналитична психотерапия, който възприема човека в неговата цялост – тяло, душа и психика. Нашето обучение дава не само теоретични знания, но и практически умения. Институтът е акредитиран през 2012 г. от Европейската асоциация по психотелесна терапия и реакредитиран през 2019 г..

Какво е психотелесна психотерапия?

Събития 

Лекция от поредицата “Диалози за пораснали”,  

 

Заповядайте на поредната лекция от поредицата “Диалози за пораснали”, оранизирана от нашия институт – “Как да се страхуваме по-малко”. – 11 ноември, 19-21 ч. , 3ала “Генератор”. – https://www.facebook.com/events/2521695124752973/

Видео лекции