Финансов план

Специализантът заплаща за обучението си следните такси:

  1. Eднократна такса за записване – 200 (двеста) евро.
  2. Годишна такса за обучението – 1500 (хиляда и петстотин) евро.
  3. Eднократна такса за финален изпит и сертификат при завършване на обучението – 350 евро.

Тези такси не включват разходи за учебни материали, индивидуална терапия, супервизии, групова супервизия, клинична практика, настанявания по време на уъркшопи. Изброените се поемат лично от специализанта.

Годишната такса за обучението може да се внася наведнъж или на 2 вноски в началото на всеки семестър – от 1 до 10 октомври и от 1 до 10 февруари.

Плащанията се извършват само по банков път по банковата сметка на “Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия” ООД, IBAN: BG40STSA93000026242041, съгласно схемата на плащане, като в платежното нареждане задължително се посочва/описва за какво точно е предназначен преводът и от чие име е.

В долната таблица левовата равностойност на годишната и на семестриалните такси е с довабено ДДС.

1 1500 EUR 3520.50 BGN Такса на година при еднократно плащане в началото на годината.
Срок за плащане: 1-10 октомври.
2 772.50 EUR 1813.00 BGN Първа вноска в началото на годината при плащане на 2 вноски.

Срок за плащане: 1-10 октомври.

772.50 EUR 1813.00 BGN Втора вноска в началото на 2-ро шестмесечие на годината при плащане на 2 вноски.

Срок за плащане: 1-10 февруари.

Tаксата се увеличава с 3% при плащане на 2 вноски.