Финансов план

Специализантът заплаща за обучението си следните такси:

  1. Eднократна такса за записване – 200 (двеста) евро.
  2. Годишна такса за обучението – 1500 (хиляда и петстотин) евро.
  3. Eднократна такса за финален изпит и сертификат при завършване на обучението – 350 евро.

Тези такси не включват разходи за учебни материали, индивидуална терапия, супервизии, групова супервизия, клинична практика, настанявания по време на уъркшопи. Изброените се поемат лично от специализанта.

Годишната такса за обучението може да се внася наведнъж или на 2 вноски в началото на всеки семестър.

Плащанията се извършват само по банков път по банковата сметка на “Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия” ООД, IBAN: BG40STSA93000026242041, съгласно схемата на плащане, като в платежното нареждане задължително се посочва/описва за какво точно е предназначен преводът и от чие име е.

Плащането на таксите през февруари 2020 ще бъде вече с довабено ДДС.

1 1500 EUR 2934 BGN Такса на година при еднократно плащане в началото на годината.
Срок за плащане: 1-10 октомври.
2 772.50 EUR 1511 BGN Първа вноска в началото на годината при плащане на 2 вноски.

Срок за плащане: 1-10 октомври.

772.50 EUR 1511 BGN Втора вноска в началото на 2-ро шестмесечие на годината при плащане на 2 вноски.

Срок за плащане: 1-10 февруари.

Tаксата се увеличава с 3% при плащане на 2 вноски.