Контакти

 

За запитвания

Офис Мениджър

Мария Русева

Email

office@binap.eu

Адрес

гр. София 1000, ул. Пирин №73, ет.4

Телефон

+359 882 907 990

МАДЛЕН АЛГАФАРИ

Адрес

София-1000, ул. “Чумеpна” 3

Телефон

0888 335 042

Email

madlenalgafari@abv.bg

Уеб сайт

www.madlenalgafari.com

ПРОФ. Д.М. ЗАХАРИНА САВОВА

Телефон

0887  608 255

Email

zasavova@abv.bg

Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество

Сайт

neoraihianstvo.org

Email

info@neoraihianstvo.org