Информационни срещи

Информационни срещи –  17 септември 2018г.

 

Скъпи колеги, заповядайте на 17 септември от 18 ч. на информациона среща за обучение по психотелесна терапия в Български институт по Неорайхианска аналитична психотерапия –www.binap.eu – ул. Черномен 5, ет. 2.

Българският Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия има за основен предмет на дейност организиране на четиригодишна следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия с цел обучение на специалисти, които да работят за баланса на тяло, дух и психика на отделния индивид като част от едно развито осъзнато общество.

От 1994 г. до днес, без прекъсване, всяка есен в Института започва обучение нов випуск.

От април 2012 Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия акредитира Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, който отговаря на всички нейни тренинг стардарти. Сертификатите ни са признати от Българската асоциация по психотерапия и Европейската асоциация по психотелесна терапия.

Заповядайте на инфомационна среща за обучение в БИНАП на 17 септември 2018г. от 18:00 часа, в офиса на института на ул. Черномен 5, гр. София