Информационни срещи

Българският Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия има за основен предмет на дейност организиране на четиригодишна следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия с цел обучение на специалисти, които да работят за баланса на тяло, дух и психика на отделния индивид като част от едно развито осъзнато общество.

От 1994 г. до днес, без прекъсване, всяка есен в Института започва обучение нов випуск.

От април 2012 Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия акредитира Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, който отговаря на всички нейни тренинг стардарти. Сертификатите ни са признати от Българската асоциация по психотерапия и Европейската асоциация по психотелесна терапия. А през 2019 Институтът е реакредитиран от Европейската асоциация по психотелесна терапия за период от още седем години.

ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 МАЙ 2023 ОТ 18,00 В  ОФИСА НА ИНСТИТУТА  НА УЛ. ПИРИН 73, ЕТ. 4 НА ЖИВО И СЪЩЕВРЕМЕННО ОНЛАЙН: ЛИНК ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА 29 МАЙ 2023:

https://us02web.zoom.us/j/87662251815?pwd=QmFnR3g4cG1BcXNzUmIzNjVjcVF4dz09

Meeting ID: 876 6225 1815
Passcode: 255968

ВАЖНО! :ПОРАДИ ЗАСИЛЕНИЯ ИНТЕРЕС ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ В ИНСТИТУТА И ОГРАНИЧЕНИТЕ МЕСТА, СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЩЕ БЪДЕ ДО 31 ЮЛИ!!! В КРАЯ НА ЮЛИ ЩЕ ПРЕГЛЕДАМЕ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ЩЕ ОБСЪДИМ ИНТЕРВЮТАТА И ТОГАВА ЩЕ ОБЯВИМ ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ.

Запис на срещата ще намерите на заглавната страница на сайта ни след провеждането й!!