Информационни срещи

Информационни срещи

 

Българският Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия има за основен предмет на дейност организиране на четиригодишна следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия с цел обучение на специалисти, които да работят за баланса на тяло, дух и психика на отделния индивид като част от едно развито осъзнато общество.

От 1994 г. до днес, без прекъсване, всяка есен в Института започва обучение нов випуск.

От април 2012 Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия акредитира Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, който отговаря на всички нейни тренинг стардарти. Сертификатите ни са признати от Българската асоциация по психотерапия и Европейската асоциация по психотелесна терапия. А през 2019 Институтът е реакредитиран от Европейската асоциация по психотелесна терапия за период от още седем години.

Заповядайте на инфомационна среща за обучение в БИНАП на 5 юни 2020г. от 18:00 часа, в офиса на института на ул.”Пирин” 73, ет.3 , гр. София. Можете да зададете там всичките си въпроси относно обучението: срокове, такси, философия, организация и т.н.