Необходими документи

При кандидатстването трябва да представите в писмен и електронен вариант:

  1. Мотивационно писмо за кандидатстването със свободен текст и посочени вътре три имена, ЕГН и адрес. (Институтът спазва изискванията за съхранение на лични данни).
  2. Молба за записване и Декларация за психично здраве – по образец.
  3. Актуална автобиография.
  4. Копие от Диплома за завършено висше образование в посочените в регламента области, респ. Уверение, че е студент/студентка, ако още учи.
  5. Копие от други дипломи или сертификати за следдипломни специализации, ако има такива.
  6. Медицинско удостоверение, издадено от районния психодиспансер или преглед от психиатър за живеещите в чужбина българи.
  7. Два броя паспортни снимки.
  8. Декларация за физическо здраве (настоящи, минали или хронични заболявания, операции, фармакотерапия). (Медицинско свидетелство от личния лекар).
  9. След като бъдат прегледани и одобрени подадените от кандидата документи, комисия от института провежда персонално интервю с кандидата, за да се види неговото/нейното ниво на емоционална зрялост и мотивация за практикуването на професията психотерапевт.
  10. Документите за кандидатстване се подават до 10 юли на съответната учебна година. До 31 юли трябва да бъде проведено и интервюто, затова, моля, не чакайте последния момент, тъй като местата за прием са ограничени!