Необходими документи

При кандидатстването трябва да представите в писмен и електронен вариант:

 1. Три имена, ЕГН и адрес;
 2. Молба за записване и Декларация за психично здраве – по образец.
 3. Актуална автобиография.
 4. Копие от Диплома за завършено висше образование в посочените в регламента области, респ. Уверение, че е студент / студентка, ако още учи.
 5. Копие от други дипломи или сертификати за следдипломни специализации, ако има такива.
 6. Медицинско удостоверение, издадено от районния психодиспансер.
 7. Четири броя паспортни снимки.
 8. Декларация за физическо здраве (настоящи, минали или хронични заболявания, операции, фармакотерапия)
 9. Eсе: В 3 – 5 страници разкривате основните Ви лични и професионлани причини, които са определили интереса Ви към психотерапията и по-специално телесната психотерапия. Есето ви трябва да включва:
  • Важни телесни преживявания, болести, травми, инсайти и други събития, предопределили интереса Ви към психотелесната психотерапия;
  • Професионално развитие, тренинги и образование, свързани с решението Ви да започнете настоящата следдипломна специализация;
  • Други събития или ситуации със значително влияние върху живота Ви.
  • Сегашния Ви фокус по отношение на личностното Ви израстване.
  • С какво тази специализация е предизвикателство за Вас и как виждате бъдещето си като завършил Института?
  • Сегашните Ви професионални цели /включително активности и цели, извън настоящата специализация/.
  • Какво очаквате да получите от тази следдипломна специализация по неорайхианска аналитична психотерапия?

  Есето Ви трябва да е приложено към досието, както и да го пратите в пощата на Института в електронен вариант на адрес: office@binap.eu

 10. След като бъдат прегледани и одобрени подадените от кандидата документи, комисия от института провежда персонално интервю с кандидата, за да се види неговото/нейното ниво на емоционална зрялост и мотивация за практикуването на професията психотерапевт.
 11. Документите за кандидатстване се подават между 1 юни и 1 септември на съответната учебна година.