Необходими документи

При кандидатстването трябва да представите в писмен и електронен вариант:

  1. Мотивационно писмо за кандидатстването със свободен текст и посочени вътре три имена, ЕГН и адрес. (Институтът спазва изискванията за съхранение на лични данни).
  2. Молба за записване и Декларация за психично здраве – по образец.
  3. Актуална автобиография.
  4. Копие от Диплома за завършено висше образование в посочените в регламента области, респ. Уверение, че е студент/студентка, ако още учи.
  5. Копие от други дипломи или сертификати за следдипломни специализации, ако има такива.
  6. Медицинско удостоверение, издадено от районния психодиспансер или преглед от психиатър за живеещите в чужбина българи, кандидатстващи за дистанционна форма на обучение.
  7. Два броя паспортни снимки.
  8. Декларация за физическо здраве (настоящи, минали или хронични заболявания, операции, фармакотерапия). (Медицинско свидетелство от личния лекар).
  9. След като бъдат прегледани и одобрени подадените от кандидата документи, комисия от института провежда персонално интервю с кандидата, за да се види неговото/нейното ниво на емоционална зрялост и мотивация за практикуването на професията психотерапевт.
  10. Документите за кандидатстване се подават до 31 юли на съответната учебна година. До 31 юли трябва да бъде проведено и интервюто, затова, моля, не чакайте последния момент, тъй като местата за прием са ограничени!