Необходими документи

При кандидатстването трябва да представите в писмен и електронен вариант:

 1. Три имена, ЕГН и адрес;
 2. Молба за записване и Декларация за психично здраве – по образец.
 3. Актуална автобиография.
 4. Копие от Диплома за завършено висше образование в посочените в регламента области, респ. Уверение, че е студент/студентка, ако още учи.
 5. Копие от други дипломи или сертификати за следдипломни специализации, ако има такива.
 6. Медицинско удостоверение, издадено от районния психодиспансер или преглед от психиатър за живеещите в чужбина българи, кандидатстващи за дистанционна форма на обучение.
 7. Четири броя паспортни снимки.
 8. Декларация за физическо здраве (настоящи, минали или хронични заболявания, операции, фармакотерапия)
 9. Eсе: В 3 – 5 страници разкривате основните Ви лични и професионлани причини, които са определили интереса Ви към психотерапията и по-специално телесната психотерапия. Есето ви трябва да включва:
  • Важни телесни преживявания, болести, травми, инсайти и други събития, предопределили интереса Ви към психотелесната психотерапия;
  • Професионално развитие, тренинги и образование, свързани с решението Ви да започнете настоящата следдипломна специализация;
  • Други събития или ситуации със значително влияние върху живота Ви.
  • Сегашния Ви фокус по отношение на личностното Ви израстване.
  • С какво тази специализация е предизвикателство за Вас и как виждате бъдещето си като завършил Института?
  • Сегашните Ви професионални цели /включително активности и цели, извън настоящата специализация/.
  • Какво очаквате да получите от тази следдипломна специализация по неорайхианска аналитична психотерапия?

  Есето Ви трябва да е приложено към досието, както и да го пратите в пощата на Института в електронен вариант на адрес: office@binap.eu

 10. След като бъдат прегледани и одобрени подадените от кандидата документи, комисия от института провежда персонално интервю с кандидата, за да се види неговото/нейното ниво на емоционална зрялост и мотивация за практикуването на професията психотерапевт.
 11. Документите за кандидатстване се подават до 31 юли на съответната учебна година. До 31 юли трябва да бъде проведено и интервюто, затова, моля, не чакайте последния момент, тъй като местата за прием са ограничени!