Управителен съвет

МАДЛЕН АЛГАФАРИ

Психолог, психотерапевт, писател, режисьор – завършила психология в СУ “Св. Климент Охридски” и режисура за куклен и драматичен театър през 1991 г., следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия през 1998 г. Автор на 14 книги и множество подкасти на тема психотелесно здраве. Член е на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член на съюза на учените в България – секция “Психология и педагогика”, член на Българска Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Индивидуален член на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия. Почетен член на Американската Асоциация по психотелесна терапия. Главен редактор на световното списание за психотелесна терапия IBPJ – www.ibpj.org р издавано от ЕАВР и USABP от 2018 до 2022. Председател на 18 международен конгрес на ЕАВР – 6-19 септември 2023 – София.
Личен Web site: www.madlenalgafari.com

ПРОФ. ЗАХАРИНА САВОВА
(1961 – 2024)

Професор З. Савова е Доктор по медицина, преподавател във Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София. Директор на медицински колеж “Й. Филаретова”.
Тя е магистър по “Клинична психология” и “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобита специалност по “Икономика на здравеопазването” и “Медицинска педагогика” към МУ-София. Член е на Съвета по Медицинска наука към МУ-София. Следдипломната й специализация е по Неорайхианска аналитична психотерапия и Когнитивно-поведенческа психотерапия. Индивидуален член е на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Българската Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия. Била е председател на етичната комисия на Българското Неорайхианско Психотеравпевтично Дружество. Член на етичната комисия на Българска асоциация по психотерапия. 

Web site: www.z-savova.com