Мадлен Алгафари

Психолог, психотерапевт, писател, режисьор – завършила психология в СУ “Св. Климент Охридски” и режисура за куклен и драматичен театър през 1991 г., следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия през 1998 г. Член е на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член на съюза на учените в България – секция “Психология и педагогика”, член на Българска Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Индивидуален член на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия. Главен редактор на световното списание за психотелесна терапия IBPJ – www.ibpj.org
Личен Web site: www.madlenalgafari.com

Проф. Захарина Савова

Професор З. Савова е Доктор по медицина, преподавател във Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София. Директор на медицински колеж “Й. Филаретова”.
Тя е магистър по “Клинична психология” и “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобита специалност по “Икономика на здравеопазването” и “Медицинска педагогика” към МУ-София. Член е на Съвета по Медицинска наука към МУ-София. Следдипломната й специализация е по Неорайхианска аналитична психотерапия и Когнитивно-поведенческа психотерапия. Индивидуален член е на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Българската Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия. Била е председател на етичната комисия на Българското Неорайхианско Психотеравпевтично Дружество. Член на етичната комисия на Българска асоциация по психотерапия.
Web site: www.z-savova.com