Преподаватели

Проф. Захарина Савова, дм

 1. Еволютивна психология. Увод в телесните психотерапии – Неорайхиански модел.
 2. Медицинска психология.
 3. Сексология.
 4. Психосоматика.
 5. Психотерапия на зависимостите – свободно избираем.

Мадлен Алгафари

 1. Психоантропология.
 2. Неорайхианска психодиагностика – BBCT, BBI.
 3. Практикум ВВСТ, ВВI. – свободно избираем.
 4. Театротерапия – свободно избираем.

Десислава Караджова

 1. Междуличностни комуникации.

Тинка Митева

 1. Динамична психология – I част.
 2. Динамична психология – II част – практика/симулации.
 3. Психодиагностика – тестове – Свободно избираем.

Станислава Тончева

 1. Групова психотерапия.
 2. Динамична психология – III част.
 3. Неофройдизъм.
 4. Краткосрочни терапии – свободно избираем.

Мартин Чолаков

 1. Биоенергетика.

д-р Антон Даракчиев

 1. Анатомия и физиология.
 2. Психоневроендокриноимунология.

д-р Сибила Димитрова

1. Обща психиатрия и психопатология.

2. Психофармакология.

Тодор Стефанов

1. Обща психология в Неорайхианската теория.

2. Основни понятия в психоанализата.

 

Цанко Цанков

 1. Ръководител на психиатричния стаж в болнично заведение.
 2. Психотерапевтична работа с деца – свободно избираем

Водещите на тренинги преподават и дисциплините:

 1. Биоенергиен масаж.
 2. Биоенергийно дишане.

Водещи на тренинги за специализанти в ИНАП (първи випуск за треньори 2022 г.):

1. Десислава Караджова

2. Тодор Стефанов

3. д-р Антон Даракчиев

4. Мартин Чолаков

5. Христина Богданова

6. Пенка Христова

7. Цветелина Чобанова

Супервайзори:

 • проф. Захарина Савова, дм
 • Мадлен Алгафари
 • Тинка Митева
 • Станислава Тончева
 • Цанко Цанков
 • Десислава Караджова
 • Тодор Стефанов