Преподаватели

Проф. Захарина Савова, дм

 1. Еволютивна психология. Увод в телесните психотерапии – Неорайхиански модел.
 2. Психотерапия на зависимостите – свободно избираем.

Мадлен Алгафари

 1. Психоантропология.
 2. Практикум ВВСТ, ВВI. – свободно избираем.
 3. Театротерапия – свободно избираем.

Десислава Караджова

 1. Междуличностни комуникации.

Александра Алгафари

 1. Неорайхианска психодиагностика – BBCT, BBI.

Пенка Христова

 1. Динамична психология – I част.
 2. Медицинска психология и професионална етика

Тинка Митева

 1. Психодиагностика – тестове – Свободно избираем.

Станислава Тончева

 1. Групова психотерапия.
 2. Динамична психология – II част.
 3. Краткосрочни терапии – свободно избираем.

Цанко Цанков

 1. Психопатология в неорайхианската теория
 2. Психотерапевтична работа с деца – свободно избираем
 3. Ръководител на психиатричния стаж в болнично заведение.

Мартин Чолаков

 1. Биоенергетика.

 

 

  Тодор Стефанов

  1. Основни понятия в психоанализата.
  2. Неофройдизъм.

  д-р Антон Даракчиев

  1. Анатомия и физиология.
  2. Психоневроендокриноимунология.
  3. Психосоматика

  д-р Сибила Димитрова

  1. Обща психиатрия и психопатология.
  2. Психофармакология.

  Елена Енева

  1. Обща психология в Неорайхианската теория.

  Христина Богданова

  1. Работа с травмата.

  Деница Илчева

  1. Сексология. 

  Водещите на тренинги преподават и дисциплините:

  1. Биоенергиен масаж.
  2. Биоенергийно дишане.

  Водещи на тренинги за специализанти в ИНАП (първи випуск за треньори 2022 г.):

  • Десислава Караджова
  • Тодор Стефанов
  • д-р Антон Даракчиев
  • Мартин Чолаков
  • Христина Богданова
  • Пенка Христова
  • Цветелина Чобанова

  Супервайзори:

  • проф. Захарина Савова, дм
  • Мадлен Алгафари
  • Тинка Митева
  • Станислава Тончева
  • Цанко Цанков
  • Десислава Караджова
  • Пенка Христова
  • Мартин Чолаков
  • Христина Богданова