Лични психотерапевти на специализанти от института

Д-р Ирена Анастасова

Лекар, хомеопат и неорайхиански аналитичен психотерапевт със собствена частна практика. Работи като индивидуален и групов психотерапевт с клиенти от 2011 година. От 2015 г. е част от преподавателския екип на ИПП, включвайки се като асистент-лектор по темите “Психосоматика” и “Групова психотерапия”, както и като водещ на тренинг. Редовен член на Българско Неорайхианско Дружество от 2009 г. и член на Управителния съвет на същото от м. Октомври 2015г. Сертифициран EFT и EMDR терапевт, водещ на семейни констелации. Има интерес в областта на арт- и кинотерапиите. Увлича се по различни техники от сферата на ръкоделието. Автор на готварска книга.

Тодор Стефанов

От 2007г. започнах практика като неорайхиански психотерапевт под супервизия, а от декември 2012г. съм дипломиран психотерапевт към БИНАП. От 2013г. преподавам в института.  Работил съм като клиничен психолог в „Център за психично здраве София“ и като психолог в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – Суходол, в Медицински център „Перспективи“ и в Средно специализирано училище за деца с нарушен слух „Д-р Стефан Белинов“ гр. Пловдив.

Имам специален интерес към аналитичните методи в психотерапията.

Тел. 0876311615

Кремена Станилова

Психотерапевт, преводач и танцов инструктор.

Имам магистърска степен по български език и литература, английски език и литература и психология от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Специализирала съм Неорайхианска аналитична психотерапия от 2006-2010г.
Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

В работата си следвам вярването, че никое знание и информация не струват, ако не са проверени в индивидуалния опит чрез действие.

Терапията не е само постигане на ментална осъзнатост, тя е съчетание на телесна осъзнатост, избор на точното, навременно и доведено до край действие, плюс доверие в естествения ход на живия живот.

Обичам да използвам музиката и танца за разширяване на адаптивността към предизвикателствата на живота. Защото адаптивността означава психично и физическо здраве.

Автор на книга върху човешките характери във Фейсбук, издадена на английски език.

Десислава Караджова

 • Магистър по психология, Аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр.Варна и асистент преподавател в ИППТ. Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.
  Работи индивидуална и групова психотерапия при проблеми, свързани с междуличностни отношения и нарушено социално функциониране, депресия, неврози и хранителни разстройства.

Даниела Манолова

 • Психолог и неорайхиански психотерапевт. Магистър по Клинична психология; Следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия.
  Обучения в: Аналитично направление – Обектни отношения; Мотивационно интервюиране; Семейно консултиране при наркозависими; Системни Фамилни констелации; Консултации на Гореща телефонна линия и работа в Кризисни ситуации. Клиничен опит и работа със зависими в психиатрична б-ца Суходол и Държавна Метадонова Програма; психологични консултации на преживели домашно насилие и трафик на хора във ФА „Анимус”.
  Психотерапевтична дейност – индивидуална и групова. Преподавател към Институт за Психотелесна Психотерапия – тренинги и лабораторни групи.
  Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, което е член в Българската Асоциация по Психотерапия и Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия; индивидуален член на БАП.
  Посветена на телесния метод за психоанализ, на цялостта тяло-душа-психика. Ефектът от тази терапия остава за цял живот, давайки шанс да се сприятелим с истинската си природна същност и да живеем по-пълноценно.
  Отдадена с последователност, ангажираност, постоянство, дисциплина. Работи със сърце и душа и в дълбочина; не натрапва, а открива възможности за осъзнаване, приемане, разбиране и промяна с мекота, нежност и отговорност.

Емилия Стаевска

 • Емоционалният ни живот е Вселена, в която можем да се изгубим, но и да намерим себе си. Търсейки своя път записах психология, впоследствие – клинична психология, усвоявайки теоретичните познания. Но опознаването на истинската мен се случи в Неорайхианството! То ми помогна да отворя енергията си, да възвърна своята цветност, да вярвам и обичам, да се доверявам. Търсеща, творяща себе си с плам, отдадена на семейството си и на хората, с които работя – това съм аз! Не спирам, обогатявам се с ценното и различно знание в психотерапията – Семейни констелации, Когнитивно-поведенческа терапия, Обектни отношения в психоанализата, Мотивационно интервюиране. Трупащият се опит вече няколко години, случващото се в кабинета ми изпълва познанието и удовлетвореността в душата ми, незабравяйки, че преди всичко съм човек!

Маргарита Христова

 • „Играта се играе до последната минута” – това е моето житейско и професионално верую. Нямам предвид упоритостта, а любопитството. Любопитството, което ни кара да се вглеждаме в себе си, в клиентите си, в хората, в живота, в работата.Завършила съм “Трудова и организационна психология” и „Социална психология” в СУ „Св.Климент Охридски” гр. София. Известно време работих като фирмен консултант. Желанието ми за лично и професионално развитие ме отведе до вълнуващи лични открития на терена на психодрамата, а по-късно, до срещата ми с неорайхианската школа, общност,психотерапия, философия.От 2008г. работя, следвайки неорайхианския психотелесен метод, допълвайки го с похвати от психодрама, мотивационно интервюиране, когнитивно-поведенческа терапия и др.Опита ми като психотерапевт е натрупан предимно в областта на зависимостите /рехабилитационна програма, дневен център, метадонова програма/ и проблемите на семейството /отношения в двойката, родители-деца/.Вярвам, че психотерапията е творчески процес, който не може да бъде осъществен без богатството на личния ни житейски опит и багрите на нашата индивидуалност. Ето защо, в работата си използвам интуицията,емпатията, любопитството си и огромното си уважение към хората, прекрачили прага на кабинета ми.

Виолина Аита

 • Казвам се Виолина Аита – неорайхиански психотерапевт от трети курс. Работила съм в клиниката за лечение на психогенни хранителни разстройства „Сана вита” в Швейцария като оператор и терапевт под супервизията на проф. Валдо Бернаскони. От 1999г. работя индивидуална и групова психотерапия с клиенти и знам от опит колко важна е личната терапия за съзряването и оформянето на психотерапевта. Участвала съм и участвам непрекъснато в обучения, семинари, уъркшопове водени от специалисти за работа с различни видове клиенти с разнообразни проблеми. Освен частната си психотерапевтична практика работя в Стара Загора и като психолог в Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Дора Прангаджийска

 • Неорайхиански аналитичен психотерапевт. Магистър по педагогика и психология. Асистент преподавател по Динамична психология в Българския Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия. Член на Българското Неорайхианско психотеряпевтично дружество. Занимава се с индивидуална и групова психотерапия. Специалист в работата с осиновени хора и родители осиновили деца, експерт в Българска Асоциация Осиновени и осиновители. „Аз съм един неуморен пътешественик, който кръстосва безкрая ту към себе си, ту към другите, ту към Вселената и обратно…Непрекъснато се търся и всяка моя нова среща с мен ме убеждава в това, колко огромен потенциал има всеки от нас и че единственото условие да го открием и развием е вътрешната ни смелост и убеденост, че АЗ МОГА.”
  Web site: https://doraprangadzhiyska.com/GSM 0895 492955Email: dora.prangadzhiyska@gmail.com

Д-р Антон Даракчиев

 • Лекар, специализирал вътрешни болести в Германия, неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия в практиката на Мадлен Алгафари. Част от преподавателския екип на БИНАП, водещ лекцията „Анатомия и физиология на човека“, както и асистент-лектор по темата „Сексология“. Член на Съюза на Интернистите в Германия, на Българското Неорайхианско
  Психотерапевтично Дружество, на Немското Дружество по Телесна Психотерапия.
  „Интересувам се от човека и пречките, които го възпрепятстват да се развива и да бъде доволен, и щастлив. Имам задълбочен интерес в диететиката, ендокринологията, алтернативните форми на лечение. Обожавам българските планини, готвенето, свиренето на китара/пиано и пеенето. Убеден съм, че пълноценният живот и успехът са заложени във всеки един от нас. Те искат да бъдат ровени, откривани и преживяни.
  GSM: +359889027004
  Email: anton_td@web.de
alt

Светлана Иванова

 • Магистър по психология, специалност „Психологично консултиране“, ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна. Магистър по финанси, УНСС, гр.София.
  Следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия към ИПП, 2014г.
  Член на Упрвителния съвет на БНПД.
  Дългогодишен опит на мениджърски позиции в различни компании.
  В момента практикуващ психотерапевт в гр. София и гр. Бургас.

Христина Богданова

 • Неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр. София и магистър по психология и психопатология на развитието. Редовен член на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество. Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP).
 • Работи с тревожни състояния и разстройства, включително паническо разстройство, социална фобия и нарушено социално функциониране, професионално прегаряне; депресивни състояния; неудовлетвореност, ниска самооценка; себепознание, личностово развитие; трудности в партньорските и междуличностните взаимоотношения; др.
 • GSM: 0897 903 838
 • Е-mail: christina.bogdanova.ibpt.17@gmail.com

Мариана Вълчева

 • Неорайхиански аналитичен психотерапевт, Бакалавър по Психология – Пловдивски университет
  „Паисий Хилендарски”, Магистър по Детско-юношеска психология – Бургаски свободен
  университет. Член на Българското Неорайхианско психотерапевтично дружество – член на
  Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по психотелесна
  терапия (EABP). Член на Дружеството на психолозите в България.
  Участвам периодично в тренинги и обучения за личностно развитие; имам личен опит, свързан
  с дихателни практики, интензивно дишане, фамилни констелации, хипнотерапия, психодрама,
  фамилна терапия и др. Сертифициран водещ съм на социално-психологически тренинги.
  На разположение съм на тези, които вярват, че стремежът към здраве, щастие и
  себеактуализация е вътрешноприсъщ и всеки от нас има ресурс да го постигне. Вярвам в
  развитието през целия живот, във вътрешната мотивация, която е най-мощният енергиен
  носител на промяна и себереализация. Когато човек познава себе си по-добре, усеща
  сигналите от тялото си и не гледа на света само през призмата на страховете си, тогава може
  да бъде балансиран и удовлетворен.
  Месторабота: Частна практика от 2015г. в гр. Бурас, ул. „Иван Вазов“ 57, ет.2 – Студио „Идзин“-
  студио за индивидуална, групова психотерапия и личностно развитие.
  Site: www.idzin-psychotherapy.com ;
  e-mail: mariana _5kova@abv.bg
  Тел. 0884022990

Цветелина Чобанова

 • Имам магистърска степен по „Индустриален мениджмънт“ в ТУ София и работя по
  специалността като мениджър в компания в строителния и производствения сектор.
  Преди десет години последвах желанието си да науча повече за себе си, хората и
  взаимоотношенията както по между ни, така и със заобикалящия свят. Завърших магистратура
  „Трудова и социална психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и след това следдипломна
  квалификация в Института по Неорайхианска аналитична психотерапия. В момента
  практикувам като неорайхиански аналитичен психотерапевт на частна практика и съвместявам
  двете си професионални сфери на развитие.
  Вярвам в развитието през целия живот и безкрайния човешки потенциал. Считам, че всеки от
  нас може да разгърне същността си и да изживее живота си по уникален и неповторим начин.
  Работя в областта на професионалното развитие, професионално прегаряне, личностно
  развитие, връзката ни със самите себе си, междуличностните отношения. Интересувам се от
  психосоматичните проявления на болестите и какво е посланието, което носят.
  Моб.тел. +359 885 000 700
  Ел.поща: tcveti.chobanova@gmail.com
  http://tsvetelinachobanova.com/

Мартин Чолаков

 • МАРТИН ЧОЛАКОВ
  • Аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в град София.Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Част от преподавателския екип на БИНАП, водещ на лекцията „Биоенергетика“. Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP). Сертифициран терапевт по EFT, PEAT, Космоенергетика и други енергийни подходи. Водещ на групи с основна насоченост в биоенергетичната парадигма.

   

  • В личната терапия работи следвайки методите на Неорайхианския психотелесен терапевтичен модел съчетан с биоенергийния анализ и психодрама. В този вид терапия мъдростта на изтока и знанията на запада се преплитат и дават усещане за свързаност със земята и виталност като правят живота шарен и вкусен. Хората идват на терапия с различни оплаквания: депресия, безпокойство, чувство за неадекватност, чувство за неуспех, зависимост и т.н. Но зад всяко оплакване е липсата на радост и удовлетворение в живота. Ако човек иска да живее по-пълно и по-богато, това е възможно, само, ако отвори сърцето си към живота и към любовта. Целта на психотелесната терапия е да помогне на човек, да се възползва от способността си да дава и да получава любов – да, знае тялото си, да разшири сърцето си, а не само ума си.

   

   

  • Кредо: „Единствения път нагоре е надолу“.

   

  • GSM: +359 877 599 597
  • E-mail: psychotherapy.cholakov@gmail.com

*Всички, които са завършили института преди 2011 и имат право да практикуват, могат да бъдат намерени в сайта на БНПД