Лични психотерапевти на специализанти от института

ДЕСИСЛАВА КАРАДЖОВА

Магистър съм по психология, аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр.Варна и асистент преподавател и водещ на тренинги в БИНАП. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.
Работя индивидуална и групова психотерапия при проблеми, свързани с междуличностни отношения и нарушено социално функциониране, депресия, неврози и хранителни разстройства.

 • Тел : +359 898 488 197
 • Еmail: desislava.karadzhova@gmail.com
 • Web site: psihoterapevt-varna.com
 • Работи във Варна

ТОДОР СТЕФАНОВ

От 2007г. започнах практика като неорайхиански психотерапевт под супервизия, а от декември 2012г. съм дипломиран психотерапевт към БИНАП. От 2013 г. преподавам в института. Работил съм като клиничен психолог в „Център за психично здраве София“ и като психолог в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – Суходол, в Медицински център „Перспективи“ и в Средно специализирано училище за деца с нарушен слух „Д-р Стефан Белинов“ гр. Пловдив. Имам специален интерес към аналитичните методи в психотерапията.

 

 • Тел: +359 876 311 615
 • работи в София и Бургас

ДАНИЕЛА МАНОЛОВА

Аз съм психолог и неорайхиански психотерапевт. Магистър по Клинична психология със следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия.
Имам обучения в: Аналитично направление – Обектни отношения; Мотивационно интервюиране; Семейно консултиране при наркозависими; Системни Фамилни констелации; Консултации на Гореща телефонна линия и работа в Кризисни ситуации. Клиничен опит и работа със зависими в психиатрична б-ца Суходол и Държавна Метадонова Програма; психологични консултации на преживели домашно насилие и трафик на хора във ФА „Анимус”.
Психотерапевтична дейност – индивидуална и групова. Преподавател съм в БИНАП – водещ на тренинги и лабораторни групи.
От 2019 г. съм председател на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, което е член в Българската Асоциация по Психотерапия и Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия; индивидуален член на БАП.
Посветена съм на телесния метод за психоанализ, на цялостта тяло-душа-психика. Ефектът от тази терапия остава за цял живот, давайки шанс да се сприятелим с истинската си природна същност и да живеем по-пълноценно.
Отдадена съм с последователност, ангажираност, постоянство, дисциплина. Работя със сърце и душа и в дълбочина; не натрапвам, а откривам възможности за осъзнаване, приемане, разбиране и промяна с мекота, нежност и отговорност.

 • Тел: +359 889 865 505 / +359 893 518 582
 • Еmail: danymanolova@abv.bg

Д-Р АНТОН ДАРАКЧИЕВ

Аз съм лекар, специализирал вътрешни болести в Германия, неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия в практиката на Мадлен Алгафари. Част от преподавателския екип на БИНАП, водещ лекцията „Анатомия и физиология на човека“, както и асистент-лектор по темата „Сексология“. Член на Съюза на Интернистите в Германия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Немското Дружество по Телесна Психотерапия.

Член съм от 2019 на УС на Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество. Член съм и на издателския екип на Световното списание за психотелесна терапия IBPJ.
Интересувам се от човека и пречките, които го възпрепятстват да се развива и да бъде доволен, и щастлив. Имам задълбочен интерес в диететиката, ендокринологията, алтернативните форми на лечение. Обожавам българските планини, готвенето, свиренето на китара/пиано и пеенето. Убеден съм, че пълноценният живот и успехът са заложени във всеки един от нас. Те искат да бъдат ровени, откривани и преживени.

 • Тел: +359 889 027 004
 • Email: anton_td@web.de

МАРТИН ЧОЛАКОВ

Аз съм аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в град София. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Част от преподавателския екип на БИНАП, водещ на лекцията „Биоенергетика“. Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP). Сертифициран терапевт по EFT, PEAT, Космоенергетика и други енергийни подходи. Водещ на групи с основна насоченост в биоенергетичната парадигма.

В личната терапия работя, следвайки методите на Неорайхианския психотелесен терапевтичен модел, съчетан с биоенергийния анализ и психодрама. В този вид терапия мъдростта на изтока и знанията на запада се преплитат и дават усещане за свързаност със земята и виталност като правят живота шарен и вкусен. Хората идват на терапия с различни оплаквания: депресия, безпокойство, чувство за неадекватност, чувство за неуспех, зависимост и т.н. Но зад всяко оплакване е липсата на радост и удовлетворение в живота. Ако човек иска да живее по-пълно и по-богато, това е възможно, само, ако отвори сърцето си към живота и към любовта. Целта на психотелесната терапия е да помогне на човек, да се възползва от способността си да дава и да получава любов – да, знае тялото си, да разшири сърцето си, а не само ума си.

Кредо: „Единственият път нагоре е надолу“.

 • Тел: +359 877 599 597
 • Email: psychotherapy.cholakov@gmail.com

ПЕНКА ХРИСТОВА

Срещата ми с психотерапията се случи по повод на моите лични проблеми, през които преминах, и които се оказаха голямо богатство. Имам опит с панически атаки, хранително разстройство, хипохондрия, проблемно забременяване, осиновяване, родителски конфликти и родителско отчуждение, развод, проблеми в отглеждането на децата, насилие… Знам, че промяната в качеството на живот и възприемането на света е възможна, както и че е нужен личен подход. Като част от моята промяна завърших магистратура по психология и специализация по психотерапия в БИНАП през 2017 г. Член съм на БНПД. Първото ми образование е юридическо и в продължение на 22 години с него изградих успешна кариера. Но свободата и духовното израстване са новият ми избор.

 • Работя във Варна.
 • Тел.: +359 887 208 191
 • Email: hristovapenka07@gmail.com

ЦВЕТЕЛИНА ЧОБАНОВА

Имам магистърска степен по „Индустриален мениджмънт“ от Технически Университет – София. Съдружник и управляващ съм в частна компания, работеща в строителния и производствен сектор. Преди повече от десет години последвах желанието си да науча повече за себе си, за хората и взаимоотношенията както по между ни, така и със заобикалящия свят. Завърших магистратура „Трудова и социална психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и след това следдипломна квалификация в Института по Неорайхианска аналитична психотерапия. В момента практикувам като неорайхиански аналитичен психотерапевт на частна практика и съвместявам двете си професионални сфери на развитие.

Вярвам в развитието през целия живот и безкрайния човешки потенциал. Считам, че всеки от нас може да разгърне същността си и да изживее живота си по уникален и неповторим начин. Непрекъснато се развивам и търся нови възможности за осъзнато и пълноценно живеене. Интересувам се от психосоматичните проявления на болестите и какво е посланието, което носят.

Работя в областта на професионално развитие, професионално прегаряне, личностно развитие, лична осъзнатост, междуличностни отношения, разгръщане на творческия потенциал. А също така и с преработване на травматични спомени и събития както и посттравматичен стрес.

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Магистър съм по психология в специалност „Психологично консултиране“- ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна. Магистър съм и по финанси – УНСС, гр.София.
Следдипломната ми специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия към БИНАП завърши през 2014г.
Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.
Дългогодишен опит имам на мениджърски позиции в различни компании.
В момента съм практикуващ психотерапевт в гр. София и гр. Бургас.

 • Тел: +359 877 666 133
 • Еmail: svetlana.ivanova.pst@gmail.com

ХРИСТИНА БОГДАНОВА

Неорайхиански аналитичен телесен психотерапевт съм, завършила четиригодишна специализация в Института по Неорайхианска аналитична психотерапия (ИНАП), с частна индивидуална и групова практика в София от януари 2015 г. Академичната ми подготовка включва бакалавърска степен по журналистика и масови комуникации и магистърска по психология и психопатология на развитието. Сертифициран водещ на тренинги и супервизор към ИНАП съм, както и преподавател в дисциплината „Работа с травма“. Сертифицирана съм още да работя и по телесния метод за лечение на травма Somatic Experiencing след завършена тригодишна специализация. В момента се обучавам в още две специализирани модалности за лечение на травма – Somatic Trauma Therapy и NeuroAffective Touch.

Професионално се срещам с хора, които страдат от различни тревожни състояния и разстройства, включително паническо разстройство, социална фобия, нарушено социално функциониране; професионално прегаряне; депресивни състояния; неудовлетворение, ниско самочувствие; трудности в партньорствата и междуличностните отношения и други. Често тези състояния са резултат от травматични преживявания (случили се в процеса на индивидуалното развитие или настъпили шоково, внезапно), но и не рядко са последица от живот в постоянен и прекомерен стрес, в липси и неудовлетвореност.  

Редовен член съм на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество (БНПД), както и индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP). Заместник главен редактор съм на световното списание за психотелесна терапия International Body Psychotherapy Journal (IBPJ).

ГАЛЯ САВОВА

Аз съм Неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр. София и магистър по консултативна психология. Член на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество.
Работя с тревожни разстройства, депресивни разстройства, неудовлетвореност, потиснатост, ниска самооценка, професионално развитие, професионално прегаряне, личностно развитие, трудности в партньорски и междуличностни взаимоотношения, женска роля, социални и емоционални трудности.
Всеки от нас има своите проблеми, трудности, конфликти, които засягат нас самите, партньорите ни, заобикалящите ни хора. Много често ги пренасяме и в други сфери от живота си. И накрая възприемаме целият свят през призмата на тези проблеми. Появява се депресията, страховете, чувството за неудовлетвореност от живота, раздразнение, вина….
Как да се справим с тях? Най ефективният начин е да потърсим професионална помощ. Целта на психотерапията е човек обективно да оцени както самия себе си, така и заобикалящият го свят. Да получи възможност за взимане на верните, единствено за самия него решения, и на тази база да гради своето щастие.

 • Тел: +359 887 095 944
 • Е-mail: savovagalia@gmail.com

ВИОЛИНА АИТА

Аз съм неорайхиански психотерапевт от третия випуск на Института. Работила съм в клиниката за лечение на психогенни хранителни разстройства „Сана вита” в Швейцария като оператор и терапевт под супервизията на проф. Валдо Бернаскони. От 1999г. работя индивидуална и групова психотерапия с клиенти и знам от опит колко важна е личната терапия за съзряването и оформянето на психотерапевта. Участвала съм и участвам непрекъснато в обучения, семинари, уъркшопове, водени от специалисти за работа с различни видове клиенти с разнообразни проблеми. Освен частната си психотерапевтична практика, работя в Стара Загора и като психолог в Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

 • Тел: +359 879 863275
 • работи в Стара Загора
 • Еmail: violinai@yahoo.it

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА

Аз съм Неорайхиански аналитичен психотерапевт, Бакалавър по Психология – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Магистър по Детско-юношеска психология – Бургаски свободен университет. Член на Българското Неорайхианско психотерапевтично дружество – член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP). Член съм и на Дружеството на психолозите в България. Участвам периодично в тренинги и обучения за личностно развитие; имам личен опит, свързан с дихателни практики, интензивно дишане, фамилни констелации, хипнотерапия, психодрама, фамилна терапия и др. Сертифициран водещ съм на социално-психологически тренинги. На разположение съм на тези, които вярват, че стремежът към здраве, щастие и себеактуализация е вътрешноприсъщ и всеки от нас има ресурс да го постигне. Вярвам в развитието през целия живот, във вътрешната мотивация, която е най-мощният енергиен носител на промяна и себереализация. Когато човек познава себе си по-добре, усеща сигналите от тялото си и не гледа на света само през призмата на страховете си, тогава може да бъде балансиран и удовлетворен.
Месторабота: Частна практика от 2015г. в гр. Бурас, ул. „Иван Вазов“ 57, ет.2 – Студио „Идзин“- студио за индивидуална, групова психотерапия и личностно развитие.

 • Tel: +359 884 022 990
 • Email: mariana _5kova@abv.bg
 • Web site: www.idzin-psychotherapy.com
 • Адрес: гр. Бурас, ул. „Иван Вазов“ 57, ет.2 – Студио „Идзин“

КРЕМЕНА СТАНИЛОВА

Психотерапевт, преводач и танцов инструктор съм.

Имам магистърска степен по български език и литература, английски език и литература и психология от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Специализирала съм Неорайхианска аналитична психотерапия от 2006-2010г.
Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

В работата си следвам вярването, че никое знание и информация не струват, ако не са проверени в индивидуалния опит чрез действие.

Терапията не е само постигане на ментална осъзнатост, тя е съчетание на телесна осъзнатост, избор на точното, навременно и доведено до край действие, плюс доверие в естествения ход на живия живот.

Обичам да използвам музиката и танца за разширяване на адаптивността към предизвикателствата на живота. Защото адаптивността означава психично и физическо здраве.

Автор съм на книга върху човешките характери във Фейсбук, издадена на английски език и на книгата “Сбогом паника и стрес. Наръчник за хора, решили да живеят по-добре” – Издл РЕА Холистик, 2018.

ЕМИЛИЯ СТАЕВСКА

Емоционалният ни живот е Вселена, в която можем да се изгубим, но и да намерим себе си. Търсейки своя път, записах психология, впоследствие – клинична психология, усвоявайки теоретичните познания. Но опознаването на истинската мен се случи в Неорайхианството! То ми помогна да отворя енергията си, да възвърна своята цветност, да вярвам и обичам, да се доверявам. Търсеща, творяща себе си с плам, отдадена на семейството си и на хората, с които работя – това съм аз! Не спирам, обогатявам се с ценното и различно знание в психотерапията – Семейни констелации, Когнитивно-поведенческа терапия, Обектни отношения в психоанализата, Мотивационно интервюиране. Трупащият се опит вече няколко години, случващото се в кабинета ми изпълва познанието и удовлетвореността в душата ми, незабравяйки, че преди всичко съм човек!

 • Тел: +359 888 895 970
 • Еmail: emi.sta@mail.bg

ДЕНИЦА ИЛЧЕВА

Аз съм неорайхиански аналитичен психотерапевт, дипломирана към Български Институт за Неорайхианска Аналитична психотерапия. Магистър съм по Трудова и организационна психология към СУ “Климент Охридски”. Член съм на Управителния Съвет на Българско Неорайхианско Психотерапевтично дружество. Пълноправен член съм на Европейската Асоциация за Телесна Психотерапия (EABP).

От 2016 работя като психотерапевт индивидуално с клиенти и водя терапевтични групи. Бивш състезател и треньор по спортни танци съм и в терапевтичната си практика използвам танца като част от терапевтичния процес. Водя групи за танцова терапия. Освен терапевтичната ми практика развивам собствена консултантска компания в областта на бизнес, организационно и финансово консултиране. Като психотерапевт вярвам, че това, което лекува в процеса на психотерапия е срещата на душите в едно безопасно пространство на доверие, автентичност и приемане. Това, което споделям на всеки човек, прекрачил прага на кабинета ми е, че „Аз не притежавам отговорите на твоите въпроси, но в мен ще резонират твоите собствени отговори и това ще ти помага да чуеш самият себе си по-добре. Аз няма да ти давам съвети как да решиш проблемите си и как да живееш живота си. Ще бъда само огледало, в което да видиш себе си, да разгледаш живота си, да вземеш малко дистанция от проблемите си и сам да намериш нови решения, нови пътеки, да осъзнаеш собствените си ресурси, възможности и потенциал.“
Не спирам да работя със себе си и да уча, стремейки се да бъда едно чисто и истинно огледало.

 • Тел. +359 887 544 026
 • Email: deni.iltcheva@gmail.com
 • Web site: www.potoka.bg

НАДЕЖДА БОРИСОВА

Дипломиран Неорайхиански аналитичен психотерапевт.

Практикувам като психотерапевт от 2016 година. Член съм на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество, член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) от 2008 год. и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP) от 2010 г.

Завършвам “Психология и психопатология на развитието” във ВСУ “Черноризец Храбър”- Варна.

Това, което ме води по пътя на терапията, е моята лична съдба и опитност. Вярвам, че когато преминеш през повратностите на живота, можеш да преведеш и друг човек с повече емпатия, присъствие и разбиране по неговия път.

Срещата със загубата, скръбта, депресията, самооценката, партньорските взаимоотношения, приемането, отношенията родител – дете и тревожността са ми близки. Личният опит ми е помогнал и в професионалното израстване.

Когато намерим своето най-добро място в този свят и създадем доверие, животът е пълноценен.

Не сме сами на този свят, колкото и самотни да се чувстваме понякога.

Кредо: Докато сме тук, можем да се променяме и да избираме.

 

 • Адрес: София, ул. Чумерна 3
 • Тел: +359 885 547 681
 • Email: nadejdaf83@gmail.com

МАРИЯ ПАСКОВА

Аз съм психолог и неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия. Бакалавър по Специална педагогика, магистър по Психология, със специализация „Юридическа психология“ и следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

От 2005 г. работя в системата на средното образование по специалността си, като дейността ми в тази област е свързана с проучване по отношение на психичното развитие и здраве, диагностициране в интелектуалната и поведенческа сфера, психологическо консултиране и подпомагане при преодоляване на затруднения, свързани с междуличностни взаимоотношения, поведенчески отклонения, личностно и интелектуално развитие на деца и юноши.

Работила съм и към МКБППМН с основна дейност, превенция на противообществени прояви, провеждане на корекционни програми с малолетните и непълнолетни правонарушители и работа с ученици, живеещи в условия на повишени за нормалното им развитие рискови фактори.

Допълнителни обучения: управление на взаимоотношенията между родители-учители-ученици; практически умения за справяне със стреса; превенция срещу насилието на деца; подходи и техники в консултантската дейност; оценяване на специалните образователни потребности; кариерно ориентиране и развитие; др.

Практикувам индивидуална и групова психотерапия. Работата ми е основана на неорайхианския аналитичен психотелесен подход. Основни направления: тревожност, депресия, панически атаки, фобии, хранителни нарушения, загуба, ниска самооценка, междуличностни взаимоотношения, личностно развитие и др.

Интересът ми е насочен към дълбинния процес в психотерапията, който разкрива различните аспекти от характера и личността на човек, както и причините за неговото поведение. Вярвам в триединството- ум, душа и тяло!

 

 • Адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград. От 2023 вече работя и в София
 • Тел: 0889268312
 • Еmail: psychotherapy.paskova@gmail.com

АНА АСЕНОВА

Аз съм Ана Асенова и съм психотерапевт, архитект, майка на две деца, автор на текстове и изследовател на вътрешните и външните пространства. Имам магистърска степен по психология и специализация по телесна психотерапия в Института по неорайхианска аналитична терапия. Развивам практиката си в гр. София.

В работата си се стремя да изграждам автентична връзка с всеки клиент и да го съпътствам в предодоляването на различните предизвикателства, пред които се изправя, а също и по пътя на личностното му израстване. Трансформацията, която следва от тези срещи е взаимен, динамичен и дълбоко удовлетворяващ процес.

Обичам да преживявам творчеството в различните негови проявления –писане, танц, графичен дизайн, проектиране на сгради, рисуване и др. Намирам психотерапията за изключително творческо поле, което ме провокира и ме свързва по неповторим начин с всеки човек, който идва в кабинета ми.

 • Адрес: София 1164, ул. „Цанко Церковски“ 34
 • Тел: + 359 887 24 27 48
 • e-mail: asenkova@abv.bg

ИЛОНА АНДРЕЕВА

Аз съм телесен аналитичен психотерапевт, специалист комуникации, артист по душа, майка. Създател на iam® – пространство за психотерапия и ефективна комуникация.

Образованието и професионалното ми развитие са в 2 сфери:
Психология и социални дейности – Магистър „Психо-социални практики и психодрама“ към НБУ, Дипломиран неорайхиански аналитичен психотерапевт към БИНАП, Специализант в сформиране за Интегративна Психомоторна Терапия с деца и семейства към Deutsche Akademie – Aktionskreis Psychomotorik e.V., Сертифициран фасилитатор на активни медитации.

 • Член на „Българско Неорахианско Психотерапевтично Дружество“;
 • Член на „Българска асоциация за развитие на Психомоториката“.

Комуникации – Магистър „Маркетинг“ към УНСС, Бакалавър „Връзки с обществеността“ с професионална квалификация по „Международни отношения“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Ресурсите ми за баланс в живота са пеене, танци, актьорско майсторство, кулинарни удоволствия, пътешествия, приятели, море, йога и активни медитации.

Вярвам и практикувам, че превенцията на здравето, добрата информираност, хигиената на психиката, свободата на духа и добрата кондиция на тялото, са от първостепенно значение за качеството на живота ни.

 • Адрес: гр. София, района на Руски паметник
 • Тел: +359 889 430554
 • e-mail: therapy.ilona@gmail.com
 • Web site: www.iam-psy.com

АЛЕКСАНДРА АЛГАФАРИ

Голяма част от вдъхновението ми идва от тъмнината.

Първата мечта, която си спомням, е, че исках да бъда астроном някой ден. Можех с часове да се взирам в нощното небе. Исках да изследвам вселената, звездите, мъглявините и черните дупки. Исках да се гмурна в света на зашеметяващата физика.

Е, не станах астроном, но страстта ми остана.

Днес не се занимавам с физика, но се насочих към метафизиката и света на емоциите, на преживяванията, на онова, което е скрито и не е очевидно. Срещам се с хора, попаднали в черни дупки, и заедно търсим начин за превъзмогване на засмукващата им сила и излизане от тях. Потапям се в мъглявините на объркването, на страховете, на отчаянието и болката и заедно с човека се отправяме на пътя на търсенето в мъглата, търсенето на яснота. В това търсене откриваме звезди, по-ярки и по-красиви и от онези на небето.

Макар и да не съм астроном, ежедневно откривам и изследвам вселени. Всеки човек е една уникална вселена. А във видимата Вселена има повече тъмнина, отколкото светлина.

Моята работа е да държа ръката на хората, които идват при мен, докато се срещат с тъмнината вътре в себе си. Заедно откриваме, че тъмното не е страшно. В него се крият отговорите, които търсим. Без тъмнина не може да има светлина.

Вярвам в една много простичка формула: Качество –> Количество –> Качество

Психотерапията ни помага да подобрим качеството на собствения си живот. Колкото повече хора поемат по този път, толкова по-голям е шансът да променим качеството на живот и на обществото, в което живеем.

Аз съм магистър по психология и съм учила във Великобритания и Испания. С неорайхианската психотерапия съм израснала и с огромна радост я практикувам от 2018 година. Имам интерес към психосоматиката, генерационните травми, депресия, паническо разстройство и висока тревожност, хранителни разстройства. Работя добре с тийнейджъри. Член съм на БНПД, на EABP и на редакторския екип на IBPJ. Работя в София и онлайн на български и на английски език.

 

ЕЛЕНА ЕНЕВА

Няма развитие без болка – казват психолозите на развитието. Болката е най-големият мотиватор, който не признава почивен ден. Понякога ни връхлита неочаквано, понякога животът постепенно отеснява, но винаги ни призовава към действие и намиране на нов смисъл. Избрах да работя с душите на хората и тяхната болка, защото я познавам и знам колко много може да даде, не само да вземе.

Аз съм психолог и телесен психотерапевт с частна практика в гр. София. Завърших “Индустриален мениджмънт” от ИУ – Варна и десетилетие работих като дребен предприемач; магистър съм по “Психологично консултиране” от ВСУ – Варна, и завърших специализация по телесна психотерапия в ИНАП – София. Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Преминавам 4-годишно обучение по “Психодрама за деца”.

Работя с хора с тревожни състояния, професионално прегаряне, трудности във взаимоотношенията, справяне с травми и насилие, загуба, раздяла. От 5 години консултирам деца и родители като психолог в детска градина. Дългогодишен активист съм в сферата на редките болести.

 

 • Тел: +359 886 135303
 • Email: elena@tukisega.info
 • Web site: www.tukisega.info
 • Офис: София, ул. “Раковски” 170 (до НДК)

МАРИЕТА ПЕТРОВА

Аз съм магистър по психология от ВТУ ” Св.св.Кирил и Методий” и неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр.София от 2017 година.

Член съм на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество и Европейската асоциация по психотелесна психотерапия. Завършила съм финанси в СА “Д. А.Ценов ” и съм работила в банковата сфера.

Психологията влезе в живота ми след като родих двете си деца и започнах да си задавам въпроси за смисъла, отговорността ми към тях, отношенията между хората. Тя бе пътят, по който тръгнах да решавам собствените си проблеми и конфликти.

За мен всеки човек е уникална комбинация от ум, душа и тяло. Една планета със светла и тъмна страна, която да бъде открита, видяна и приета такава, каквато е. Работя индивидуално и с групи. Имам опит като училищен психолог.

Работя с тревожни разстройства, влошени междуличностни отношения, конфликти между родители и деца, изграждане на идентичност, преодоляване на загуби, житейски кризи, психосоматика и проблеми с храненето.

За мен е много важно човек да се чувства на мястото си и да има усещане за радост, лекота,смисъл и добруване. Ролята на терапевта е да съпровожда и да подкрепя човека в тоя процес, за да може потърсилият помощ да повярва, че има ресурси и може да премине успешно през трудната си ситуация и да излезе от нея по- осъзнат за себе си и другите.

В работата си прилагам методите на психотелесната аналитична терапия и основните принципи на семейните констелации.

“Животът е приключение и ние можем да се впуснем в него.”

 • Тел: +359 876 36 10 60
 • Email: marietapetrova65@gmail.com
 • Кабинет: гр. София ул. “Раковска” 170 ап.3

ЕВА ВАСИЛЕВА

Аз съм дипломиран Неорайхиански аналитичен психотерапевт с частна практика в град София от 2016г. и се занимавам се с индивидуална и групова психотерапия.

Имам магистърска степен по “Аграрна икономика“ и специализация по „Финанси, счетоводство и контрол“ и двете от УНСС. Завършвам магистърска степен „Трудова и организационна психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Имам повече от дванадесет години професионален опит като „Мениджър продажби“ и „Изпълнителен директор“ в сферата на външната реклама.

Пътят ми в психотерапията стартира преди десет години като лично търсене и нужда за промяна и осъзнат начин на живот, за да се превърне в професионално поприще и призвание.

Работата ми се основава на вярването, че няма по-голяма лечебна сила от автентичната срещата на човек с човека и възможността да помагаме един на друг за разгръщане на потенциала си, защото и клиент и терапевт винаги има какво ново да открият в този процес. Фокусът ми в практиката е насочен в търсене, откриване и развитие на ресурсите, които всеки наш опит, независимо от това колко труден или болезнен е бил той, ни предоставя. Този опит съдържа неизчерпаем потенциал за растеж, развитие и трансформация, които ни правят уникални и забележителни в своето разнообразие.

 • Тел: +359 898 531 210
 • Email: eva.ancheva@gmail.com
 • Кабинет: гр. София, ул Пирин 73, офис БИНАП

ВАНЯ ХРИСТОСКОВА

Завършила съм магистър маркетинг и управление в Германия и имам 20 годишен професионален опит в сферата на маркетинг и продажби. Наскоро личната ми история ме доведе до напускане на корпоративната ми работа и развитие на собствен бизнес. Разработвам онлайн платформа за предоставяне на многостранна и холистична информация относно превенция, лечение и профилактика на различни заболявания.

 Преди повече от 10 години, търсейки отговори за самата мен, животът ме срещна с неорайхианската аналитична психотерапия. От 2017 работя като психотерапевт индивидуално с клиенти и водя терапевтични групи. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество (БНПД) и Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия (EABP).

Имам интерес и опит в работата с управление на стреса, прегаряне, психосоматични (напр. автоимунни) състояния, предизвикателства във взаимоотношенията, овладяване на страхови, тревожни и депресивни състояния, развитие на творческите ресурси и заложби, търсене на смисъл и справяне с житейски кризи.

За мен психотерапията е доживотен процес на учене, осъзнаване, усъвършенстване. Аз самата спирам да работя със себе си и да уча, стремейки се да бъда най-добрата версия на себе си. 

 

 • Тел: +359 877 735 090
 • Email: vanya.nikova@gmail.com

ВЕЛИЧКА МИНЕВА

Магистър по психология и неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия, семеен системен констелатор.

Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

Завършила съм Медицински колеж и съм магистър по икономика, със следдипломна квалификация – икономика на здравеапазването.

Работя като управляващ съдружник в сферата на здравеопазването.

Считам че, опазването на здравето неминуемо включва едновременна грижа за психиката и тялото.

Интерес за мен представлява психосоматиката и соматопсихиката, изграждане на цялостно поведение и среда за постигане на благополучието на отделния човек.

Основни направления на дейност: личностно развитие на подрастващи и възрастни, затруднения в междуличностните взаимоотношения, подпомагане за преодоляване на житейски кризи, загуби, тревожност и депресивни състояния, хранителни нарушения и др.

Частна практика: индивидуална и групова психотерапия, основана на неорайхианския аналитичен психотелесен подход, системни семейни констелации.

Вярвам че, човек може да се променя през целия си живот.

 • Тел: +359 888 201 703
 • Email: magnolia.123@gmail.bg
 • Работя в: гр. Петрич, гр. Сандански

МЕГЛЕНА БЕНЕВА

Аз съм неорайхиански аналитичен психотерапевт, дипломирана към Института за Неорайхианска Аналитична психотерапия, професионален сертифициран коуч (PCC) към Международната Коучинг Федерация, сертифициран НЛП практик от International Teaching Seminars, London;

Моят личен път в полето на психотерапията започна преди повече от 12 години в търсене на начин да изляза от „омагьосания кръг“ на повторения на връзки и поведенчески модели, които усещах неефективни, въпреки успехите ми в бизнеса. Вярвам че за да работим с хора е важно да се срещнем първо със себе си и собствените си ограничения. Това което напомням на себе си ежедневно в работата с хората е цитат на Карл Юнг – „Знай теорията, стани майстор на техниките. Но когато се срещнеш с друга човешка душа, бъди просто човешка душа.“

От 2019 година работя като психотерапевт под супервизията на едни от най-добрите аналитични терапевти в България. Магистър съм по Обща психология на английски език и Стратегическо управление към СУ “Климент Охридски” и математик по душа и образование.

Имам дванадесет години опит в бизнеса в сферата на продажби, маркетинг, управление на дистрибутори и търговски екипи. Треньор и фасилитатор за различни международни компании и екипи в сферата на лидерските умения и личностно развитие.

Член съм на Европейската Асоциация за Телесна Психотерапия (EABP), международната коучинг асоциация, като за последните няколко години участвам като доброволец в екипа на Международното списание за телесна психотерапия и съм член на комитета по организацията на конгреси към EABP.

Обожавам движението и всичко свързано с планината – планинското бягане, ските и други екстремни спортове.

 

 • Тел: +359 889 533 120
 • Email: megi.beneva@gmail.com

СТАНИСЛАВА ЯНЕВА

„Отвъд идеите за правилно и грешно има едно поле. Ще те срещна там…“

Личният ми опит в психотерапията започна преди повече от 15 години. Пътят, по който вървя, е път със сърце и променя живота ми, към по-добро. Първата ми среща с психотерапията не беше моя инициатива, но колкото и да ми беше трудно, останах. За мен това бяха години на болка, тъга, борба, но и много любов и подкрепа. Успях да поема отговорност за собствения си живот.

Сега, аз съм магистър-психолог и телесно ориентиран, аналитичен психотерапевт, със широки алтернативни разбирания. Работя Неорайхианска психотерапия под супервизия. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Обучена съм за работа и с техниката EMDR. Аз също съм и архитект, с усет и към душевния комфорт.

 

 • Тел: +359 888 613 191
 • Email: askme.st@protonmail.ch

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ

Завършил съм бакалавър „Икономика на Търговията“ и магистър „МИО“ в УНСС, като 12 години стремглаво преследвах корпоративни успехи в компании като Карлсберг, Филипс и Гудиър, обиколих света и дори живях известно време в „чужбината“. Въпреки това, през цялото време имаше нещо в мен, което не ми даваше мира – усещането, че не вървя по моя път. И тогава, през 2016г., открих обозначителната табела и поех по него. Шест години по-късно смея да твърдя, че онова усещане го няма, пътят си е все така неравен, друсащ и „баирест“, но и все така вълнуващ, зареждащ и отблагодаряващ се.

Вярвам, че всеки има способността да намери отговорите, които търси, да преодолее бариерите и изпитанията, изпречили се на пътя му и да изгради своето щастие. Това базирам на своя личен опит в терапията, както и на този, който вече трупам с моите клиенти. Това и е една от основните причини да работя като психотерапевт и коуч и да бъда до своите клиенти по техния път.

Дипломиран Неорайхиански аналитичен терапевт към ИНАП и сертифициран Професионален коуч към Международната Коучинг Федерация. Работя в областта на професионално развитие, професионално прегаряне, личностно развитие, депресия, паник атаки, междуличностни отношения, ниска самооценка, мъжка идентичност.
Практикувам във Велико Търново и София.

 

 • Тел: +359 888 680184
 • Email: Konstantin.a.petrov@gmail.com
 • Практика: гр. Велико Търново, гр. София

ИВАЙЛА ДОЧЕВА

“Вашето видение ще стане ясно само ако можете да погледнете в сърцето си. Който гледа само навън, вижда само сънища, който гледа вътре в себе си, се събужда.“

Карл Юнг

Силно вярвам в тази сентенция. Силно вярвам, че поглеждайки навътре в себе си, опознавайки своите чувства, емоции, поведение, реакции и подобрявайки своето себепознание, човек може да се „пробуди“. Да се пробуди за своите истински потребности, тези на сърцето. Да се научи да ги следва и удовлетворява, и оттам да си гарантира един по-смислен, по-щастлив живот. За мен, това една от мисиите на психотерапията.

Имам магистърска степен по Международни отношения към Университета в Кент, Великобритания и магистърска степен по Психологично консултиране към Варненски свободен университет. Практикувам неорайхианска аналитична телесно ориентирана психотерапия като дипломиран психотерапевт към ИНАП.

В сферата ми на интереси попадат темите за женската енергия и методите за разгръщането й, тревожните разстройства, паник атаките, СДВХ, загуба и траур. Работя с хора, които търсят удовлетворение и желаят да подобрят качеството си на живот – както с възрастни, така и с деца.

 

 • Тел: +359 878 677 681
 • Email: ipd.docheva@gmail.com
 • Практика: гр. София; също и дистанционно (онлайн) 

ИВАЙЛО БЕЛЕВ

Аз съм неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с практика в град София. Редовен член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество (БНПД).

Моят път навътре започна през 2002г., когато за първи път посетих психотерапевтична група, провокиран от трудностите в моето семейство. В следващите няколко години преминах през почти всички възможности за такива групи, предлагани по това време в София, някои ме вдъхновяваха и помагаха, от други бях разочарован, но пък калибрираха разбиранията ми за качество.
Желанието ми, това качество да достигне до по-голяма аудитория, роди идеята да създам присъствена платформа за по-широко представяне на хората и организациите, работещи в тази сфера, поканих приятел, с когото се познавахме от точно такава терапевтична група и създадохме първия и най-голям фестивал за личностно развитие „Открий себе си“, а след това и в корпоративна среда „HR Industry“, съвместно с JobTiger.

От 2010г, се занимавам с актьорско майсторство, а от 2012г. с импровизационен театър, като последните няколко години водех едно от нивата, работещо за групова динамика, в най-голямата школа в София. От този ми опит се роди и темата на дипломната ми работа „Импротерапия -пресечните точки между психотерапията и импровизационния театър“.

Към днешна дата, работя индивидуална и групова психотерапия, подкрепяйки хората в личното им пътешествие към по-богат, по-автентичен и пълноценен живот.

Заедно изследваме уникалния им разказ, за да постигнат по-добро самосъзнание, емоционална устойчивост и дълбоко чувство за благополучие.

Силно ме вълнуват темите за интимните взаимоотношения, мъжка идентичност, водя група само за мъже „Кръгът на мъжете“, ненасилствена комуникация, театротерапия, работа с вътрешното дете, междуличностни отношения, по-добро социално функциониране, висока тревожност, добра самооценка и др.

 

 • Тел: 0878 20 20 28
 • Еmail: belevivaylo@gmail.com
 • Адрес: гр. София, ул. „Хаджи Димитър“ 17

СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА

Инженер по професия, психотелесен психотерапевт по призвание, дете по душа. Това е най-общо казано Станислава Павлова. Психотерапията открих на по-късен етап от живота си, когато се срещнах лице в лице с такъв специалист. Въпреки, че почти през целия си житейски път съм заемала ръководни позиции в интересни и вълнуващи сфери, и съм имала щастието да контактувам с много и различни хора, които са ме обогатили, усещах че все нещо не ми достига. Вярвам обаче, че няма нищо случайно и, че всяко нещо идва точно навреме. Всеки един от нас е изправен пред трудностите на времето – стрес на работа, липса на достатъчно време, семейни проблеми, финансови затруднения, болести, роднински конфликти. Моята задача е да намеря път към сърцето на всеки един, който потърси подкрепа в мое лице. Вярвам, че по-трудната задача е да откриеш и признаеш, че имаш проблем, а решението идва веднага след това. Забързани в ежедневието си, ние хората все по-незабелязано попадаме в един водовъртеж. Ден след ден неудовлетворението расте, а нещастието намира своите проявления в модерните думи депресия и стрес, които личните лекари „лекуват“ със зелена рецепта.

Квалификация Психотерапевт под супервизия от БИНАП. Член съм на Българското Неорайхианско дружество. Работя индивидуални терапии – лични и онлайн срещи, групови терапии свързани с депресия, тревожност, зависимости, справяне с житейски предизвикателства, проблемно поведение в конкретни ситуации, загуба на работа, развод или смърт на любим човек. Психотерапията помага на хората не само да разрешават проблемите си, но и да живеят по-здрав и най-вече щастлив и осъзнат живот!