Лични психотерапевти на специализанти от института

Д-р Ирена Анастасова

Аз съм лекар, хомеопат и неорайхиански аналитичен психотерапевт със собствена частна практика. Работя като индивидуален и групов психотерапевт с клиенти от 2011 година. От 2015 г. ъсм част от преподавателския екип на БИНАП, включвайки се като асистент-лектор по темите “Психосоматика” и “Групова психотерапия”, както и като водещ на тренинги. Редовен член съм на Българско Неорайхианско Дружество от 2009 г. и член на Управителния съвет на същото от м. Октомври 2015г. Член съм на Изпълнителния комитет на Форума на тренинг институтите към Европейската асоциация по психотелесна терапия. Сертифициран EFT и EMDR терапевт, водещ на семейни констелации. Имам интерес в областта на арт- и кинотерапиите. Увличам се по различни техники от сферата на ръкоделието. Автор съм на готварска книга.

Тодор Стефанов

От 2007г. започнах практика като неорайхиански психотерапевт под супервизия, а от декември 2012г. съм дипломиран психотерапевт към БИНАП. От 2013 г. преподавам в института.  Работил съм като клиничен психолог в „Център за психично здраве София“ и като психолог в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – Суходол, в Медицински център „Перспективи“ и в Средно специализирано училище за деца с нарушен слух „Д-р Стефан Белинов“ гр. Пловдив.

Имам специален интерес към аналитичните методи в психотерапията.

Тел: +359 876 311 615

Кремена Станилова

Психотерапевт, преводач и танцов инструктор съм.

Имам магистърска степен по български език и литература, английски език и литература и психология от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Специализирала съм Неорайхианска аналитична психотерапия от 2006-2010г.
Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

В работата си следвам вярването, че никое знание и информация не струват, ако не са проверени в индивидуалния опит чрез действие.

Терапията не е само постигане на ментална осъзнатост, тя е съчетание на телесна осъзнатост, избор на точното, навременно и доведено до край действие, плюс доверие в естествения ход на живия живот.

Обичам да използвам музиката и танца за разширяване на адаптивността към предизвикателствата на живота. Защото адаптивността означава психично и физическо здраве.

Автор съм на книга върху човешките характери във Фейсбук, издадена на английски език и на книгата “Сбогом паника и стрес. Наръчник за хора, решили да живеят по-добре” – Издл РЕА Холистик, 2018.

Десислава Караджова

Магистър съм по психология, аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр.Варна и асистент преподавател и водещ на тренинги в БИНАП. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.
Работя индивидуална и групова психотерапия при проблеми, свързани с междуличностни отношения и нарушено социално функциониране, депресия, неврози и хранителни разстройства.

Даниела Манолова

 • Аз съм психолог и неорайхиански психотерапевт. Магистър по Клинична психология със следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия.
  Имам обучения в: Аналитично направление – Обектни отношения; Мотивационно интервюиране; Семейно консултиране при наркозависими; Системни Фамилни констелации; Консултации на Гореща телефонна линия и работа в Кризисни ситуации. Клиничен опит и работа със зависими в психиатрична б-ца Суходол и Държавна Метадонова Програма; психологични консултации на преживели домашно насилие и трафик на хора във ФА „Анимус”.
  Психотерапевтична дейност – индивидуална и групова. Преподавател съм в БИНАП – водещ на тренинги и лабораторни групи.
  От 2019 г. съм председател на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, което е член в Българската Асоциация по Психотерапия и Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия; индивидуален член на БАП.
  Посветена съм на телесния метод за психоанализ, на цялостта тяло-душа-психика. Ефектът от тази терапия остава за цял живот, давайки шанс да се сприятелим с истинската си природна същност и да живеем по-пълноценно.
  Отдадена съм с последователност, ангажираност, постоянство, дисциплина. Работя със сърце и душа и в дълбочина; не натрапвам, а откривам възможности за осъзнаване, приемане, разбиране и промяна с мекота, нежност и отговорност.

Емилия Стаевска

Емоционалният ни живот е Вселена, в която можем да се изгубим, но и да намерим себе си. Търсейки своя път, записах психология, впоследствие – клинична психология, усвоявайки теоретичните познания. Но опознаването на истинската мен се случи в Неорайхианството! То ми помогна да отворя енергията си, да възвърна своята цветност, да вярвам и обичам, да се доверявам. Търсеща, творяща себе си с плам, отдадена на семейството си и на хората, с които работя – това съм аз! Не спирам, обогатявам се с ценното и различно знание в психотерапията – Семейни констелации, Когнитивно-поведенческа терапия, Обектни отношения в психоанализата, Мотивационно интервюиране. Трупащият се опит вече няколко години, случващото се в кабинета ми изпълва познанието и удовлетвореността в душата ми, незабравяйки, че преди всичко съм човек!

Маргарита Христова

„Играта се играе до последната минута” – това е моето житейско и професионално верую. Нямам предвид упоритостта, а любопитството. Любопитството, което ни кара да се вглеждаме в себе си, в клиентите си, в хората, в живота, в работата. Завършила съм “Трудова и организационна психология” и „Социална психология” в СУ „Св.Климент Охридски” гр. София. Известно време работих като фирмен консултант. Желанието ми за лично и професионално развитие ме отведе до вълнуващи лични открития на терена на психодрамата, а по-късно, до срещата ми с неорайхианската школа, общност, психотерапия, философия. От 2008г. работя, следвайки неорайхианския психотелесен метод, допълвайки го с похвати от психодрама, мотивационно интервюиране, когнитивно-поведенческа терапия и др. Опитът ми като психотерапевт е натрупан предимно в областта на зависимостите /рехабилитационна програма, дневен център, метадонова програма/ и проблемите на семейството /отношения в двойката, родители-деца/. Вярвам, че психотерапията е творчески процес, който не може да бъде осъществен без богатството на личния ни житейски опит и багрите на нашата индивидуалност. Ето защо, в работата си използвам интуицията, емпатията, любопитството си и огромното си уважение към хората, прекрачили прага на кабинета ми.

Виолина Аита

Аз съм неорайхиански психотерапевт от третия випуск на Института. Работила съм в клиниката за лечение на психогенни хранителни разстройства „Сана вита” в Швейцария като оператор и терапевт под супервизията на проф. Валдо Бернаскони. От 1999г. работя индивидуална и групова психотерапия с клиенти и знам от опит колко важна е личната терапия за съзряването и оформянето на психотерапевта. Участвала съм и участвам непрекъснато в обучения, семинари, уъркшопове, водени от специалисти за работа с различни видове клиенти с разнообразни проблеми. Освен частната си психотерапевтична практика, работя в Стара Загора и като психолог в Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Дора Прангаджийска

Аз съм Неорайхиански аналитичен психотерапевт. Магистър по педагогика и психология. Асистент преподавател по Динамична психология в Българския Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия. Член съм на Българското Неорайхианско психотеряпевтично дружество. Занимавам се с индивидуална и групова психотерапия. Специалист в работата с осиновени хора и родители осиновили деца, експерт в Българска Асоциация Осиновени и осиновители. „Аз съм един неуморен пътешественик, който кръстосва безкрая ту към себе си, ту към другите, ту към Вселената и обратно…Непрекъснато се търся и всяка моя нова среща с мен ме убеждава в това, колко огромен потенциал има всеки от нас и че единственото условие да го открием и развием е вътрешната ни смелост и убеденост, че АЗ МОГА.”

Автор съм на книгата “Благодаря ти мамо! Пътят от болката и обидата до прошката и благодарността”, 2017 г.

Д-р Антон Даракчиев

Аз съм лекар, специализирал вътрешни болести в Германия, неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия в практиката на Мадлен Алгафари. Част от преподавателския екип на БИНАП, водещ лекцията „Анатомия и физиология на човека“, както и асистент-лектор по темата „Сексология“. Член на Съюза на Интернистите в Германия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Немското Дружество по Телесна Психотерапия.

Член съм от 2019 на УС на Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество. Член съм и на издателския екип на Световното списание за психотелесна терапия IBPJ.
Интересувам се от човека и пречките, които го възпрепятстват да се развива и да бъде доволен, и щастлив. Имам задълбочен интерес в диететиката, ендокринологията, алтернативните форми на лечение. Обожавам българските планини, готвенето, свиренето на китара/пиано и пеенето. Убеден съм, че пълноценният живот и успехът са заложени във всеки един от нас. Те искат да бъдат ровени, откривани и преживени.

alt

Светлана Иванова

Магистър съм по психология в специалност „Психологично консултиране“- ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна. Магистър съм и по финанси – УНСС, гр.София.
Следдипломната ми специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия към БИНАП завърши през 2014г.
Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.
Дългогодишен опит имам на мениджърски позиции в различни компании.
В момента съм практикуващ психотерапевт в гр. София и гр. Бургас.

Христина Богданова

Аз съм Неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр. София и магистър по психология и психопатология на развитието. Редовен член на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество. Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP).

Работя с тревожни състояния и разстройства, включително паническо разстройство, социална фобия и нарушено социално функциониране, професионално прегаряне; депресивни състояния; неудовлетвореност, ниска самооценка; себепознание, личностово развитие; трудности в партньорските и междуличностните взаимоотношения; др.

Член съм на издателския екип на световното списание за психотелесна терапия IBPJ.

Мариана Вълчева

Аз съм Неорайхиански аналитичен психотерапевт, Бакалавър по Психология – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Магистър по Детско-юношеска психология – Бургаски свободен университет. Член на Българското Неорайхианско психотерапевтично дружество – член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP). Член съм и на Дружеството на психолозите в България. Участвам периодично в тренинги и обучения за личностно развитие; имам личен опит, свързан с дихателни практики, интензивно дишане, фамилни констелации, хипнотерапия, психодрама, фамилна терапия и др. Сертифициран водещ съм на социално-психологически тренинги. На разположение съм на тези, които вярват, че стремежът към здраве, щастие и себеактуализация е вътрешноприсъщ и всеки от нас има ресурс да го постигне. Вярвам в развитието през целия живот, във вътрешната мотивация, която е най-мощният енергиен носител на промяна и себереализация. Когато човек познава себе си по-добре, усеща сигналите от тялото си и не гледа на света само през призмата на страховете си, тогава може да бъде балансиран и удовлетворен.
Месторабота: Частна практика от 2015г. в гр. Бурас, ул. „Иван Вазов“ 57, ет.2 – Студио „Идзин“- студио за индивидуална, групова психотерапия и личностно развитие.

+359 884 022 990

 mariana _5kova@abv.bg

 www.idzin-psychotherapy.com 

 гр. Бурас, ул. „Иван Вазов“ 57, ет.2 – Студио „Идзин“

Цветелина Чобанова

Имам магистърска степен по „Индустриален мениджмънт“ в ТУ София и работя по
специалността като мениджър в компания в строителния и производствения сектор.
Преди десет години последвах желанието си да науча повече за себе си, хората и взаимоотношенията както по между ни, така и със заобикалящия свят. Завърших магистратура „Трудова и социална психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и след това следдипломна квалификация в Института по Неорайхианска аналитична психотерапия. В момента практикувам като неорайхиански аналитичен психотерапевт на частна практика и съвместявам двете си професионални сфери на развитие. Вярвам в развитието през целия живот и безкрайния човешки потенциал. Считам, че всеки от нас може да разгърне същността си и да изживее живота си по уникален и неповторим начин.

Работя в областта на професионалното развитие, професионално прегаряне, личностно
развитие, връзката ни със самите себе си, междуличностните отношения. Интересувам се от
психосоматичните проявления на болестите и какво е посланието, което носят.

Мартин Чолаков

Аз съм аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в град София. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Част от преподавателския екип на БИНАП, водещ на лекцията „Биоенергетика“. Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP). Сертифициран терапевт по EFT, PEAT, Космоенергетика и други енергийни подходи. Водещ на групи с основна насоченост в биоенергетичната парадигма.

В личната терапия работя, следвайки методите на Неорайхианския психотелесен терапевтичен модел, съчетан с биоенергийния анализ и психодрама. В този вид терапия мъдростта на изтока и знанията на запада се преплитат и дават усещане за свързаност със земята и виталност като правят живота шарен и вкусен. Хората идват на терапия с различни оплаквания: депресия, безпокойство, чувство за неадекватност, чувство за неуспех, зависимост и т.н. Но зад всяко оплакване е липсата на радост и удовлетворение в живота. Ако човек иска да живее по-пълно и по-богато, това е възможно, само, ако отвори сърцето си към живота и към любовта. Целта на психотелесната терапия е да помогне на човек, да се възползва от способността си да дава и да получава любов – да, знае тялото си, да разшири сърцето си, а не само ума си.

Галя Савова

 • Аз съм Неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр. София и магистър по консултативна психология. Член на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество.
 • Работя с тревожни разстройства, депресивни разстройства, неудовлетвореност, потиснатост, ниска самооценка, професионално развитие, професионално прегаряне, личностно развитие, трудности в партньорски и междуличностни взаимоотношения, женска роля, социални и емоционални трудности.
 • Всеки от нас има своите проблеми, трудности, конфликти, които засягат нас самите, партньорите ни, заобикалящите ни хора. Много често ги пренасяме и в други сфери от живота си. И накрая възприемаме целият свят през призмата на тези проблеми. Появява се депресията, страховете, чувството за неудовлетвореност от живота, раздразнение, вина….

Как да се справим с тях? Най ефективният начин е да потърсим професионална помощ. Целта на психотерапията е човек обективно да оцени както самия себе си, така и заобикалящият го свят. Да получи възможност за взимане на верните, единствено за самия него решения, и на тази база да гради своето щастие.

Пенка Христова

Срещата ми с психотерапията се случи по повод на моите лични проблеми, през които преминах, и които се оказаха голямо богатство. Имам опит с панически атаки, хранително разстройство, хипохондрия, проблемно забременяване, осиновяване, родителски конфликти и родителско отчуждение, развод, проблеми в отглеждането на децата, насилие… Знам, че промяната в качеството на живот и възприемането на света е възможна, както и че е нужен личен подход. Като част от моята промяна завърших магистратура по психология и специализация по психотерапия в БИНАП през 2017 г. Член съм на БНПД. Първото ми образование е юридическо и в продължение на 22 години с него изградих успешна кариера. Но свободата и духовното израстване са новият ми избор.

Деница Белоконска

Аз съм Неорайхиански аналитичен психотерапевт и магистър по психология и психопатология на развитието. Членувам в Българското неорайхианско психотерапевтично дружество (БНПД) и Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP). Съчетавам професиите си на асистент-координатор въздушно движение и на психотерапевт, обединени в любовта ми към полета – на душата в нас и на самолетите над нас. Сертифициран Арттерапевт съм; Медиатор; завършила съм специализиран курс по методите на международната организация EAGALA – Психотерапия с помощта на коне.

Обичам изпълващото сетивата докосване на природата, галопирането в синхрон с конете, аржентинското танго, безспирното пътуване навътре в дълбините на човешките души и навън към изненадващите непознати земи. Обичам да творя живота си с цялата палитра от емоции и да съпровождам клиентите си да живеят в удоволствие, да се чувстват и осъзнават като цялостни личности, хармонично обединили и познали своите пъстри аспекти.

Ани Дюлгерска

Работя със сърце и душа и ме е грижа! Подхождам с уважение и внимавам в човека. Всеки има свои знаци, които го водят. “Притихвайки”, ги слушаме заедно и ги следваме. Вярвам, че във всеки човек има нещо, което дреме и чака да бъде открито. И тогава се случва магията идва желанието за споделеност, любовта.

Ходенето на психотерапия е като да пренапиша първите години от живота си. Но в една осъзната възраст. Да спра автоматизма на възпитанието, примера, който ми е даден у дома и в социума и да си дам шанс да избирам, кое е добре за мен да използвам и кое не, в съответния момент и ситуация и да се уча там където не ми е показано, а после и да се впускам да творя моят път, моят свят, себе си. Но не как да е, а припомняйки си гласа на сърцето и чистото детско любопитство и плам и връщайки се към природата и корена, за да стъпя на здраво и да се оттласна силно, за да надградя и продължа.

Магистър съм по психология. Неорайхиански аналитичен психотерапевт със собствена частна практика (индивидуална и групова психотерапия). Завършила съм мотивационно интервюиране, за мотивиране на хора амбивалентни към промяната. Водя групова и индивидуална терапия, като хоноруван специалист, в център за хора с психични заболявания.

В частната си практика работя индивидуална и групова психотерапия при проблеми, свързани с неудовлетвореност и търсене на път, посока и смисъл, ниска самооценка, себепознание, личностово развитие, трудности в партньорските и междуличностните взаимоотношения, тревожни състояния и разстройства, социална фобия и нарушено социално функциониране, агорафобия, депресивни състояния, преминаване през развод, траур. Доста хора ме търсят за лична терапия свързана с трудности в партньорските взаимоотношения, мъжка и женска роля, работа с двойки.

Радостина Николова

Работя по метода на Валдо Бернаскони в съчетание с регресивна терапия, невротренинг и енергийни практики. Вярвам в триединството  на тялото, ума и съзнанието.  Вярвам, още, че се раждаме с богат запас от знания и мъдрост, които често забравяме. Целта на терапията е именно да си спомним кои сме: да чуем тялото, да успокоим ума и да дадем онези хоризонти на душата, които ще ни помагат да оздравяваме себе си и да израстваме като Човеци.

*Всички, които са завършили института преди 2011 и имат право да практикуват, могат да бъдат намерени в сайта на БНПД