Лични психотерапевти на специализанти от института

Десислава Караджова

Магистър съм по психология, аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр.Варна и асистент преподавател и водещ на тренинги в БИНАП. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.
Работя индивидуална и групова психотерапия при проблеми, свързани с междуличностни отношения и нарушено социално функциониране, депресия, неврози и хранителни разстройства.

Тодор Стефанов

От 2007г. започнах практика като неорайхиански психотерапевт под супервизия, а от декември 2012г. съм дипломиран психотерапевт към БИНАП. От 2013 г. преподавам в института.  Работил съм като клиничен психолог в „Център за психично здраве София“ и като психолог в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – Суходол, в Медицински център „Перспективи“ и в Средно специализирано училище за деца с нарушен слух „Д-р Стефан Белинов“ гр. Пловдив.

Имам специален интерес към аналитичните методи в психотерапията.

Тел: +359 876 311 615

работи в София и Бургас

Даниела Манолова

 • Аз съм психолог и неорайхиански психотерапевт. Магистър по Клинична психология със следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия.
  Имам обучения в: Аналитично направление – Обектни отношения; Мотивационно интервюиране; Семейно консултиране при наркозависими; Системни Фамилни констелации; Консултации на Гореща телефонна линия и работа в Кризисни ситуации. Клиничен опит и работа със зависими в психиатрична б-ца Суходол и Държавна Метадонова Програма; психологични консултации на преживели домашно насилие и трафик на хора във ФА „Анимус”.
  Психотерапевтична дейност – индивидуална и групова. Преподавател съм в БИНАП – водещ на тренинги и лабораторни групи.
  От 2019 г. съм председател на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, което е член в Българската Асоциация по Психотерапия и Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия; индивидуален член на БАП.
  Посветена съм на телесния метод за психоанализ, на цялостта тяло-душа-психика. Ефектът от тази терапия остава за цял живот, давайки шанс да се сприятелим с истинската си природна същност и да живеем по-пълноценно.
  Отдадена съм с последователност, ангажираност, постоянство, дисциплина. Работя със сърце и душа и в дълбочина; не натрапвам, а откривам възможности за осъзнаване, приемане, разбиране и промяна с мекота, нежност и отговорност.

Д-р Антон Даракчиев

Аз съм лекар, специализирал вътрешни болести в Германия, неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия в практиката на Мадлен Алгафари. Част от преподавателския екип на БИНАП, водещ лекцията „Анатомия и физиология на човека“, както и асистент-лектор по темата „Сексология“. Член на Съюза на Интернистите в Германия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Немското Дружество по Телесна Психотерапия.

Член съм от 2019 на УС на Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество. Член съм и на издателския екип на Световното списание за психотелесна терапия IBPJ.
Интересувам се от човека и пречките, които го възпрепятстват да се развива и да бъде доволен, и щастлив. Имам задълбочен интерес в диететиката, ендокринологията, алтернативните форми на лечение. Обожавам българските планини, готвенето, свиренето на китара/пиано и пеенето. Убеден съм, че пълноценният живот и успехът са заложени във всеки един от нас. Те искат да бъдат ровени, откривани и преживени.

Мартин Чолаков

Аз съм аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в град София. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Част от преподавателския екип на БИНАП, водещ на лекцията „Биоенергетика“. Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP). Сертифициран терапевт по EFT, PEAT, Космоенергетика и други енергийни подходи. Водещ на групи с основна насоченост в биоенергетичната парадигма.

В личната терапия работя, следвайки методите на Неорайхианския психотелесен терапевтичен модел, съчетан с биоенергийния анализ и психодрама. В този вид терапия мъдростта на изтока и знанията на запада се преплитат и дават усещане за свързаност със земята и виталност като правят живота шарен и вкусен. Хората идват на терапия с различни оплаквания: депресия, безпокойство, чувство за неадекватност, чувство за неуспех, зависимост и т.н. Но зад всяко оплакване е липсата на радост и удовлетворение в живота. Ако човек иска да живее по-пълно и по-богато, това е възможно, само, ако отвори сърцето си към живота и към любовта. Целта на психотелесната терапия е да помогне на човек, да се възползва от способността си да дава и да получава любов – да, знае тялото си, да разшири сърцето си, а не само ума си.

Пенка Христова

Срещата ми с психотерапията се случи по повод на моите лични проблеми, през които преминах, и които се оказаха голямо богатство. Имам опит с панически атаки, хранително разстройство, хипохондрия, проблемно забременяване, осиновяване, родителски конфликти и родителско отчуждение, развод, проблеми в отглеждането на децата, насилие… Знам, че промяната в качеството на живот и възприемането на света е възможна, както и че е нужен личен подход. Като част от моята промяна завърших магистратура по психология и специализация по психотерапия в БИНАП през 2017 г. Член съм на БНПД. Първото ми образование е юридическо и в продължение на 22 години с него изградих успешна кариера. Но свободата и духовното израстване са новият ми избор.

Цветелина Чобанова

Имам магистърска степен по „Индустриален мениджмънт“ от Технически Университет – София. Съдружник и управляващ съм в частна компания, работеща в строителния и производствен сектор. Преди повече от десет години последвах желанието си да науча повече за себе си, за хората и взаимоотношенията както по между ни, така и със заобикалящия свят. Завърших магистратура „Трудова и социална психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и след това следдипломна квалификация в Института по Неорайхианска аналитична психотерапия. В момента практикувам като неорайхиански аналитичен психотерапевт на частна практика и съвместявам двете си професионални сфери на развитие.

Вярвам в развитието през целия живот и безкрайния човешки потенциал. Считам, че всеки от нас може да разгърне същността си и да изживее живота си по уникален и неповторим начин. Непрекъснато се развивам и търся нови възможности за осъзнато и пълноценно живеене. Интересувам се от психосоматичните проявления на болестите и какво е посланието, което носят.

Работя в областта на професионално развитие, професионално прегаряне, личностно развитие, лична осъзнатост, междуличностни отношения, разгръщане на творческия потенциал. А също така и с преработване на травматични спомени и събития както и посттравматичен стрес.

alt

Светлана Иванова

Магистър съм по психология в специалност „Психологично консултиране“- ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна. Магистър съм и по финанси – УНСС, гр.София.
Следдипломната ми специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия към БИНАП завърши през 2014г.
Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.
Дългогодишен опит имам на мениджърски позиции в различни компании.
В момента съм практикуващ психотерапевт в гр. София и гр. Бургас.

Христина Богданова

Аз съм Неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр. София и магистър по психология и психопатология на развитието. Редовен член на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество. Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (EABP).

Работя с тревожни състояния и разстройства, включително паническо разстройство, социална фобия и нарушено социално функциониране, професионално прегаряне; депресивни състояния; неудовлетвореност, ниска самооценка; себепознание, личностово развитие; трудности в партньорските и междуличностните взаимоотношения; др.

Член съм на издателския екип на световното списание за психотелесна терапия IBPJ.

Галя Савова

 • Аз съм Неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр. София и магистър по консултативна психология. Член на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество.
 • Работя с тревожни разстройства, депресивни разстройства, неудовлетвореност, потиснатост, ниска самооценка, професионално развитие, професионално прегаряне, личностно развитие, трудности в партньорски и междуличностни взаимоотношения, женска роля, социални и емоционални трудности.
 • Всеки от нас има своите проблеми, трудности, конфликти, които засягат нас самите, партньорите ни, заобикалящите ни хора. Много често ги пренасяме и в други сфери от живота си. И накрая възприемаме целият свят през призмата на тези проблеми. Появява се депресията, страховете, чувството за неудовлетвореност от живота, раздразнение, вина….

Как да се справим с тях? Най ефективният начин е да потърсим професионална помощ. Целта на психотерапията е човек обективно да оцени както самия себе си, така и заобикалящият го свят. Да получи възможност за взимане на верните, единствено за самия него решения, и на тази база да гради своето щастие.

Виолина Аита

Аз съм неорайхиански психотерапевт от третия випуск на Института. Работила съм в клиниката за лечение на психогенни хранителни разстройства „Сана вита” в Швейцария като оператор и терапевт под супервизията на проф. Валдо Бернаскони. От 1999г. работя индивидуална и групова психотерапия с клиенти и знам от опит колко важна е личната терапия за съзряването и оформянето на психотерапевта. Участвала съм и участвам непрекъснато в обучения, семинари, уъркшопове, водени от специалисти за работа с различни видове клиенти с разнообразни проблеми. Освен частната си психотерапевтична практика, работя в Стара Загора и като психолог в Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

 • Тел: +359 879 863275
 • работи в Стара Загора
 • Еmail: violinai@yahoo.it

Мариана Вълчева

Аз съм Неорайхиански аналитичен психотерапевт, Бакалавър по Психология – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Магистър по Детско-юношеска психология – Бургаски свободен университет. Член на Българското Неорайхианско психотерапевтично дружество – член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP). Член съм и на Дружеството на психолозите в България. Участвам периодично в тренинги и обучения за личностно развитие; имам личен опит, свързан с дихателни практики, интензивно дишане, фамилни констелации, хипнотерапия, психодрама, фамилна терапия и др. Сертифициран водещ съм на социално-психологически тренинги. На разположение съм на тези, които вярват, че стремежът към здраве, щастие и себеактуализация е вътрешноприсъщ и всеки от нас има ресурс да го постигне. Вярвам в развитието през целия живот, във вътрешната мотивация, която е най-мощният енергиен носител на промяна и себереализация. Когато човек познава себе си по-добре, усеща сигналите от тялото си и не гледа на света само през призмата на страховете си, тогава може да бъде балансиран и удовлетворен.
Месторабота: Частна практика от 2015г. в гр. Бурас, ул. „Иван Вазов“ 57, ет.2 – Студио „Идзин“- студио за индивидуална, групова психотерапия и личностно развитие.

+359 884 022 990

 mariana _5kova@abv.bg

 www.idzin-psychotherapy.com 

 гр. Бурас, ул. „Иван Вазов“ 57, ет.2 – Студио „Идзин“

Кремена Станилова

Психотерапевт, преводач и танцов инструктор съм.

Имам магистърска степен по български език и литература, английски език и литература и психология от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Специализирала съм Неорайхианска аналитична психотерапия от 2006-2010г.
Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

В работата си следвам вярването, че никое знание и информация не струват, ако не са проверени в индивидуалния опит чрез действие.

Терапията не е само постигане на ментална осъзнатост, тя е съчетание на телесна осъзнатост, избор на точното, навременно и доведено до край действие, плюс доверие в естествения ход на живия живот.

Обичам да използвам музиката и танца за разширяване на адаптивността към предизвикателствата на живота. Защото адаптивността означава психично и физическо здраве.

Автор съм на книга върху човешките характери във Фейсбук, издадена на английски език и на книгата “Сбогом паника и стрес. Наръчник за хора, решили да живеят по-добре” – Издл РЕА Холистик, 2018.

Емилия Стаевска

Емоционалният ни живот е Вселена, в която можем да се изгубим, но и да намерим себе си. Търсейки своя път, записах психология, впоследствие – клинична психология, усвоявайки теоретичните познания. Но опознаването на истинската мен се случи в Неорайхианството! То ми помогна да отворя енергията си, да възвърна своята цветност, да вярвам и обичам, да се доверявам. Търсеща, творяща себе си с плам, отдадена на семейството си и на хората, с които работя – това съм аз! Не спирам, обогатявам се с ценното и различно знание в психотерапията – Семейни констелации, Когнитивно-поведенческа терапия, Обектни отношения в психоанализата, Мотивационно интервюиране. Трупащият се опит вече няколко години, случващото се в кабинета ми изпълва познанието и удовлетвореността в душата ми, незабравяйки, че преди всичко съм човек!

Деница Илчева

Аз съм неорайхиански аналитичен психотерапевт, дипломирана към  Български Институт за Неорайхианска Аналитична психотерапия. Магистър съм по Трудова и организационна психология към СУ “Климент Охридски”. Член съм на Управителния Съвет на  Българско Неорайхианско Психотерапевтично дружество. Пълноправен член съм на  Европейската Асоциация за Телесна Психотерапия  (EABP).

От 2016 работя като психотерапевт индивидуално с клиенти и водя терапевтични групи. Бивш състезател и треньор по спортни танци съм и в терапевтичната си практика използвам танца като част от терапевтичния процес. Водя групи за танцова терапия. Освен терапевтичната ми практика развивам собствена консултантска компания в областта на бизнес, организационно и финансово консултиране. Като психотерапевт вярвам, че това, което лекува в процеса на психотерапия е срещата на душите в едно безопасно пространство на доверие, автентичност и приемане. Това, което споделям на всеки човек, прекрачил прага на кабинета ми е, че „Аз не притежавам отговорите на твоите въпроси, но в мен ще резонират твоите собствени отговори и това ще ти помага да чуеш самият себе си по-добре. Аз няма да ти давам съвети как да решиш проблемите си и как да живееш живота си. Ще бъда само огледало, в което да видиш себе си, да разгледаш живота си, да вземеш малко дистанция от проблемите си и сам да намериш нови решения, нови пътеки, да осъзнаеш собствените си ресурси, възможности и потенциал.“
Не спирам да работя със себе си и да уча, стремейки се да бъда едно чисто и истинно огледало.

Надежда Борисова

Дипломиран Неорайхиански аналитичен психотерапевт.

Работя под супервизия от 2016 година.

Член съм на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество, член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) от 2008 год. и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP) от 2010 г.

Завършвам  “Психология и психопатология на развитието” във ВСУ “Черноризец Храбър”- Варна.

Това, което ме води по пътя на терапията, е моята лична съдба и опитност.

Вярвам, че когато преминеш през повратностите на живота, можеш да преведеш и друг човек с повече емпатия, присъствие и разбиране по неговия път.

Срещата със загубата, скръбта, депресията, самооценката, партньорските взаимоотношения, приемането, отношенията родител – дете и тревожността са ми близки. Личният опит ми е помогнал и в професионалното израстване.

Когато намерим своето най-добро място в този свят и създадем доверие, животът е пълноценен.

Не сме сами на този свят, колкото и самотни да се чувстваме понякога.

 

Кредо: Докато сме тук, можем да се променяме и да избираме.

 

Силвана Групчева

Работя като аналитичен психотерапевт и психолог-консултант в гр. София и гр. Лом. В практиката си ползвам Неорайхианския психотелесен подход в комбинация с Архетипната парадигма и класическата психология. Като част от психотерапевтичния процес често работя със сънища, архетипни карти, образи, символи и различни арт техники. Имам дългогодишен международен професионален и житейски опит, който ми помага да навлизам в дълбочина на проблеми от всякакво естество. Редовен член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество от 2018 г.

Повече за моята практика:

 • Предлагам психотерапевтични услуги в гр. София (делнични дни) и в гр. Лом (събота и неделя).
 • Привърженик съм на тезата, че ученето е до живот, като до момента съм специализирала в различни сфери, които придават добавена стойност към натрупания житейски и професионален опит: Магистратура по Психологическо консултиране; Специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия; Магистратура по Маркетинг и финанси; Магистратура по Математика и информатика.
 • Автор съм на специализирана поредица терапевтични групи за личностно развитие „Приказка без край“ (терапия чрез символи, образи и архетипи).
 • Организирам с колеги психотерапевтични групи за личен опит по актуални теми (страх, граници, междуличностна комуникация, ресурси, време и пари).
 • Ко-водещ съм на група за взаимопомощ при загуба и траур, която се провежда два пъти месечно в гр. София.

Спокойна, последователна, наблюдателна и съпричастна съм. С нежност и любов е личното ми верую!

Мария Паскова

Аз съм  психолог и неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия. Бакалавър по Специална педагогика, магистър по Психология, със специализация „Юридическа психология“ и следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

От  2005 г.  работя в системата на средното образование по специалността си, като  дейността ми в тази област е свързана с проучване по отношение на психичното развитие и здраве, диагностициране в интелектуалната и поведенческа сфера, психологическо консултиране и  подпомагане при  преодоляване на затруднения, свързани с междуличностни взаимоотношения, поведенчески отклонения, личностно и интелектуално развитие на деца и юноши.

Работила съм и към МКБППМН с основна дейност, превенция на противообществени прояви, провеждане на корекционни програми с малолетните и непълнолетни правонарушители и работа с ученици, живеещи  в условия на повишени за нормалното им развитие рискови фактори.

Допълнителни обучения: управление на взаимоотношенията между родители-учители-ученици; практически умения за справяне със стреса; превенция срещу насилието на деца; подходи и техники в консултантската дейност; оценяване на специалните образователни потребности; кариерно ориентиране и развитие; др.

Практикувам индивидуална и групова психотерапия. Работата ми е основана  на неорайхианския аналитичен психотелесен подход. Основни направления: тревожност, депресия, панически атаки, фобии, хранителни нарушения, загуба, ниска самооценка, междуличностни взаимоотношения, личностно развитие и др.

Интересът ми е насочен към дълбинния процес в психотерапията, който разкрива  различните аспекти от характера и личността на човек, както и причините за неговото поведение. Вярвам в триединството- ум, душа и тяло!

 

Ана Асенова

Аз съм Ана Асенова и съм психотерапевт, архитект, майка на две деца, автор на текстове и изследовател на вътрешните и външните пространства. Имам магистърска степен по психология и специализация по телесна психотерапия в  Института по неорайхианска аналитична терапия. Развивам практиката си в гр. София.

В работата си се стремя да изграждам автентична връзка с всеки клиент и да го съпътствам в предодоляването на различните предизвикателства, пред които се изправя, а също и по пътя на личностното му израстване. Трансформацията, която следва от тези срещи е взаимен, динамичен и дълбоко удовлетворяващ процес.

Обичам да преживявам творчеството в различните негови проявления –писане, танц, графичен дизайн, проектиране на сгради, рисуване и др. Намирам психотерапията за изключително творческо поле, което ме провокира и ме свързва по неповторим начин с всеки човек, който идва в кабинета ми.

 

 • Адрес: София 1164, ул. „Цанко Церковски“ 34
 • Тел: + 359 887 24 27 48
 • e-mail:  asenkova@abv.bg

Илона Андреева

Аз съм телесен аналитичен психотерапевт, завършила БИНАП и специалист комуникации. Магистър по „Артистични психо-социални практики и психодрама“ към НБУ и магистър „Маркетинг“ към УНСС. Бакалавър по „Връзки с обществеността“ с професионална квалификация по „Международни отношения“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Член на „Българско Неорахианско Психотерапевтично Дружество“.

Имам задълбочени познания и интерес в диетика, съвременни психоаналитични течения, работа с приказки и сънища, констелационен подход, източни и дихателни практики, арт и музикотерапия.

Развивам индивидуална и групова практика в основни направления:

 • Личностни проблеми, свързани с идентичността, ниска самооценка, стрес, професионално прегаряне, житейски кризи, професионално развитие, междуличностни конфликти, проблеми в двойката, отношения родител-дете, загуба, скръб, депресивни и панически разстройства;
 • Тревожност, ограничаващи убеждения и страхове през бременността, следродилна депресия; Консултации по пренатално възпитание и семейно планиране, психомоторно и емоционално развитие на деца до 3 годишна възраст.

Вярвам, че превенцията на здравето, добрата информираност, хигиената на психиката, свободата на духа и добрата кондиция на тялото, са от първостепенно значение за качеството на живота ни.

Александра Алгафари

Голяма част от вдъхновението ми идва от тъмнината.

Първата мечта, която си спомням, е, че исках да бъда астроном някой ден. Можех с часове да се взирам в нощното небе. Исках да изследвам вселената, звездите, мъглявините и черните дупки. Исках да се гмурна в света на зашеметяващата физика.

Е, не станах астроном, но страстта ми остана.

Днес не се занимавам с физика, но се насочих към метафизиката и света на емоциите, на преживяванията, на онова, което е скрито и не е очевидно. Срещам се с хора, попаднали в черни дупки, и заедно търсим начин за превъзмогване на засмукващата им сила и излизане от тях. Потапям се в мъглявините на объркването, на страховете, на отчаянието и болката и заедно с човека се отправяме на пътя на търсенето в мъглата, търсенето на яснота. В това търсене откриваме звезди, по-ярки и по-красиви и от онези на небето.

Макар и да не съм астроном, ежедневно откривам и изследвам вселени. Всеки човек е една уникална вселена. А във видимата Вселена има повече тъмнина, отколкото светлина.

Моята работа е да държа ръката на хората, които идват при мен, докато се срещат с тъмнината вътре в себе си. Заедно откриваме, че тъмното не е страшно. В него се крият отговорите, които търсим. Без тъмнина не може да има светлина.

Вярвам в една много простичка формула: Качество –> Количество –> Качество

Психотерапията ни помага да подобрим качеството на собствения си живот. Колкото повече хора поемат по този път, толкова по-голям е шансът да променим качеството на живот и на обществото, в което живеем.

Аз съм магистър по психология и съм учила във Великобритания и Испания. С неорайхианската психотерапия съм израснала и с огромна радост я практикувам от 2018 година. Имам интерес към психосоматиката, генерационните травми, депресия, паническо разстройство и висока тревожност, хранителни разстройства. Работя добре с тийнейджъри. Член съм на БНПД, на EABP и на редакторския екип на IBPJ. Работя в София и онлайн на български и на английски език.

Елена Енева

Няма развитие без болка – казват психолозите на развитието. Болката е най-големият мотиватор, който не признава почивен ден. Понякога ни връхлита неочаквано, понякога животът постепенно отеснява, но винаги ни призовава към действие и намиране на нов смисъл. Избрах да работя с душите на хората и тяхната болка, защото я познавам и знам колко много може да даде, не само да вземе.

Аз съм психолог и телесен психотерапевт с частна практика в гр. София. Завърших “Индустриален мениджмънт” от ИУ – Варна и десетилетие работих като дребен предприемач; магистър съм по “Психологично консултиране” от ВСУ – Варна, и завърших специализация по телесна психотерапия в ИНАП – София. Член съм на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Преминавам 4-годишно обучение по “Психодрама за деца”.

Работя с хора с тревожни състояния, професионално прегаряне, трудности във взаимоотношенията, справяне с травми и насилие, загуба, раздяла. От 5 години консултирам деца и родители като психолог в детска градина. Дългогодишен активист съм в сферата на редките болести.

Мариета Петрова

Аз съм магистър по психология от ВТУ ” Св.св.Кирил и Методий” и неорайхиански аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр.София от 2017 година.

Член съм на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество и Европейската асоциация по психотелесна психотерапия. Завършила съм финанси в СА “Д. А.Ценов ” и съм работила в банковата сфера.

Психологията влезе в живота ми след като родих двете си деца и започнах да си задавам въпроси за  смисъла, отговорността ми към тях, отношенията между хората. Тя бе пътят, по който тръгнах да решавам собствените си проблеми и конфликти.

За мен всеки човек е уникална комбинация от ум, душа и тяло. Една планета със светла и тъмна страна, която да бъде открита, видяна и приета такава, каквато е. Работя индивидуално и с групи. Имам опит като училищен психолог.

Работя с тревожни разстройства, влошени междуличностни отношения, конфликти между родители и деца, изграждане на идентичност, преодоляване на загуби, житейски кризи, психосоматика и проблеми с храненето.

За мен е много важно човек да се чувства на мястото си и да има усещане за радост, лекота,смисъл и добруване. Ролята на терапевта е да съпровожда и да подкрепя човека в тоя процес, за да може потърсилият помощ да повярва, че има ресурси и може да премине успешно през трудната си ситуация  и да излезе от нея по- осъзнат за себе си и другите.

В работата си прилагам методите на психотелесната аналитична терапия и основните принципи на семейните констелации.

“Животът е приключение и ние можем да се впуснем в него.”

 

 • Тел: +359 876 36 10 60
 • Email: marietapetrova65@gmail.com
 • Кабинет: гр. София ул. “Раковска” 170 ап.3

Ева Василева

Аз съм дипломиран Неорайхиански аналитичен психотерапевт с частна практика в град София от 2016г. и се занимавам се с индивидуална и групова психотерапия.

Имам магистърска степен по “Аграрна икономика“ и специализация по „Финанси, счетоводство и контрол“ и двете от УНСС. Завършвам магистърска степен „Трудова и организационна  психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Имам повече от дванадесет години професионален опит като „Мениджър продажби“ и „Изпълнителен директор“ в сферата на външната реклама.

Пътят ми в психотерапията стартира преди десет години като лично търсене и нужда за промяна и осъзнат начин на живот, за да се превърне в професионално поприще и призвание.

Работата ми се основава на вярването, че няма по-голяма лечебна сила от автентичната срещата на човек с човека и възможността да помагаме един на друг за разгръщане на потенциала си, защото и клиент и терапевт винаги има какво ново да открият в този процес. Фокусът ми в практиката е насочен в търсене, откриване и развитие на ресурсите, които всеки наш опит, независимо от това колко труден или болезнен е бил той, ни предоставя. Този опит съдържа неизчерпаем потенциал за растеж, развитие и трансформация, които ни правят уникални и забележителни в своето разнообразие.

 

 • Тел: +359 898 531 210
 • Email: eva.ancheva@gmail.com
 • Кабинет: гр. София, ул Пирин 73, офис БИНАП

Величка Минева

Магистър по психология и неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия, семеен системен констелатор.

Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

Завършила съм Медицински колеж и съм магистър по икономика, със следдипломна квалификация – икономика на здравеапазването.

Работя като управляващ съдружник в сферата на здравеопазването.

Считам че, опазването на здравето неминуемо включва едновременна грижа за психиката и тялото.

Интерес за мен представлява психосоматиката и соматопсихиката, изграждане на цялостно поведение и среда за постигане на благополучието на отделния човек.

Основни направления на дейност: личностно развитие на подрастващи и възрастни, затруднения в междуличностните взаимоотношения, подпомагане за преодоляване на житейски кризи, загуби, тревожност и депресивни състояния, хранителни нарушения и др.

Частна практика: индивидуална и групова психотерапия, основана на неорайхианския аналитичен психотелесен подход, системни семейни констелации.

Вярвам че, човек може да се променя през целия си живот.

 

 • Тел: +359 888 201 703
 • Email: magnolia.123@gmail.bg
 • Работя в: гр. Петрич, гр. Сандански

Меглена Бенева

Аз съм неорайхиански аналитичен психотерапевт, дипломирана към Института за Неорайхианска Аналитична психотерапия, професионален сертифициран коуч (PCC) към Международната Коучинг Федерация, сертифициран НЛП практик от International Teaching Seminars, London;

Моят личен път в полето на психотерапията започна преди повече от 12 години в търсене на начин да изляза от „омагьосания кръг“ на повторения на връзки и поведенчески модели, които усещах неефективни, въпреки успехите ми в бизнеса. Вярвам че за да работим с хора е важно да се срещнем първо със себе си и собствените си ограничения. Това което напомням на себе си ежедневно в работата с хората е цитат на Карл Юнг – „Знай теорията, стани майстор на техниките. Но когато се срещнеш с друга човешка душа, бъди просто човешка душа.“

От 2019 година работя като психотерапевт под супервизията на едни от най-добрите аналитични терапевти в България.  Магистър съм по Обща психология на английски език и Стратегическо управление към СУ “Климент Охридски” и математик по душа и образование.

Имам дванадесет години опит в бизнеса в сферата на продажби, маркетинг, управление на дистрибутори и търговски екипи. Треньор и фасилитатор за различни международни компании и екипи в сферата на лидерските умения и личностно развитие.

Член съм на  Европейската Асоциация за Телесна Психотерапия  (EABP), международната коучинг асоциация, като за последните няколко години участвам като доброволец в екипа на Международното списание за телесна психотерапия и съм член на комитета по организацията на конгреси към EABP.

Обожавам движението и всичко свързано с планината – планинското бягане, ските и други екстремни спортове.

 

Станислава Янева

„Отвъд идеите за правилно и грешно има едно поле. Ще те срещна там…“

Личният ми опит в психотерапията започна преди повече от 15 години.  Пътят, по който вървя, е път със сърце и променя живота ми, към по-добро. Първата ми среща с психотерапията не беше моя инициатива, но колкото и да ми беше трудно, останах. За мен това бяха години на болка, тъга, борба, но и много любов и подкрепа. Успях да поема отговорност за собствения си живот.

Сега, аз съм магистър-психолог и телесно ориентиран, аналитичен психотерапевт, със широки алтернативни разбирания. Работя Неорайхианска психотерапия под супервизия. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Обучена съм за работа и с техниката EMDR. Аз също съм и архитект, с усет и към душевния комфорт.

 

Константин Петров

Завършил съм бакалавър „Икономика на Търговията“ и магистър „МИО“ в УНСС, като 12 години стремглаво преследвах корпоративни успехи в компании като Карлсберг, Филипс и Гудиър, обиколих света и дори живях известно време в „чужбината“. Въпреки това, през цялото време имаше нещо в мен, което не ми даваше мира – усещането, че не вървя по моя път. И тогава, през 2016г., открих обозначителната табела и поех по него. Шест години по-късно смея да твърдя, че онова усещане го няма, пътят си е все така неравен, друсащ и „баирест“, но и все така вълнуващ, зареждащ и отблагодаряващ се.

Вярвам, че всеки има способността да намери отговорите, които търси, да преодолее бариерите и изпитанията, изпречили се на пътя му и да изгради своето щастие. Това базирам на своя личен опит в терапията, както и на този, който вече трупам с моите клиенти. Това и е една от основните причини да работя като психотерапевт и коуч и да бъда до своите клиенти по техния път.

Дипломиран Неорайхиански аналитичен терапевт към ИНАП и сертифициран Професионален коуч към Международната Коучинг Федерация. Работя в областта на професионално развитие, професионално прегаряне, личностно развитие, депресия, паник атаки, междуличностни отношения, ниска самооценка, мъжка идентичност.
Практикувам във Велико Търново и София.