За нас

 

За нас

Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия има за основен предмет на дейност организиране на четиригодишна следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия с цел обучение на специалисти, които да работят за баланса на тяло, дух и психика на отделния индивид като част от едно развито осъзнато общество.

От 1994 г. до днес, без прекъсване, всяка есен в Института започва обучение нов випуск.

От април 2012 Форумът на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP Forum) акредитира Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, който отговаря на всички нейни тренинг стардарти. Сертификатите ни са признати от Българската асоциация по психотерапия (http://www.psychotherapy-bg.org/) и Европейската асоциация по психотелесна терапия – http://www.eabp.org/forum-members.php

 

През април 2019 Форумът на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP Forum) единодушно и с благодарност продължиха акредитацията на Института като изтъкнаха системната образователна и обществена дейност, развивана в БИНАП и отличните резултати, постигнати през последните седем години в България с думите: “Можем само да се възхищаваме на примера ви”.

От есента на 2020 г. за първи път в Института ще започне екпресиментален клас за онлайн обучение през годината с две задължителни десетдневни (есенно и пролетно) присъствия на живо за провеждане на практическите занятия.

Акредитация

Мисия, цел и основни принципи

Предлагаме задълбочено образование в областта на психотелесната терапия – Неорайхианска аналитична психотерапия. Приемаме за наша мисия повишаването на осъзнатостта, цялостното здраве – психично и телесно, чувството за смисъл, удовлетвореността на отделния индивид и на обществото. Работим за балансиране и благоденствие на отделния индивид като част от едно развито общество, в което хората са здрави, свободни, щастливи и създаващи блага.

Целта е да подготвяме специалисти за отговорната професия психотерапевт. Да осигурим високо ниво на обучение, съобразено със стандартите на Европейската асоциация по психотелесна терапия и с най-новите постижения на съвременната наука.

Нашите основни принципи и ценности са: ЖИВОТ В ЛЮБОВ, РАДОСТ, РАБОТА, ЗНАНИЕ, ОСЪЗНАТОСТ, ОТКРИТОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ДОВЕРИЕ, ИСТИНА, ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ И ПРОСТОТА.

История

През 1994 г. Международна академия за обмен и развитие на културата и науката – Аcademia per la promozione internazionale della cultura e della scienza ( APICS – Лугано, Швейцария) и Westdeutsche academie – Mulheim (WA–Германия) в академично сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски” и Медицински университет – София организират първия в България курс за следдипломна специализация по психотелесна терапия /Неорайхиански модел/.

През 2000 г. се регистрира Фондация “Валдо Бернаскони” у нас и продължава обучителната дейност, развивана от представителството на APICS и WA.

От началото на 2011 г. фондация “Институт за Психотелесна Психотерапия” (ИПП), със седалище: град София, България, е приемник на горните организации.

От април 2012 Институтът за Психотелесна Психотерапия е акредитиран от Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP). А през 2019 – реакредитиран за следващ период от седем години.

От 2017 г. Институтът носи името Фондация “Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия” (БИНАП), за да специфицира конкретния си терапевтичен метод сред множеството психотелесни подходи в света.

От 2019 г. Институтът носи името “Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия”.