Групи на преподаватели

МАДЛЕН АЛГАФАРИ

Мадлен Алгафари предоставя следните допълнителни възможности за индивидуална и групова терапевтична работа:

  • отворени групови срещи по различни фокус теми; дати и допълнителна информация: връзка
  • едноседмични работилници (workshops) за преживелищна групова терапия: връзка  

ЗАХАРИНА САВОВА

Захарина Савова предоставя възможности за индивидуална, групова, екипна или бизнес-насочена работа:

  • тематични групи, тренинги, лекции: връзка
  • едноседмични работилници (workshops) за преживелищна групова терапия: връзка  
  • групови супервизии (основно за специализанти): виж в Учебната програма