Групи на преподаватели

МАДЛЕН АЛГАФАРИ

Мадлен Алгафари предоставя следните допълнителни възможности за индивидуална и групова терапевтична работа:

  • отворени групови срещи по различни фокус теми; дати и допълнителна информация: връзка
  • едноседмични работилници (workshops) за преживелищна групова терапия: връзка