Мадлен Алгафари

Психолог, психотерапевт, писател, режисьор – завършила психология в СУ “Св. Климент Охридски” и режисура за куклен и драматичен театър през 1991 г., следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия – през 1998 г.. Член е на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член на съюза на учените в България – секция “Психология и педагогика”, член на Българска Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Индивидуален член на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия. Главен редактор на световното списание за психотелесна терапия IBPJ – www.ibpj.org

 www.madlenalgafari.com

Проф. Захарина Савова

Професор З. Савова, дм е Доктор по медицина, преподавател във Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София и директор на медицински колеж “Й. Филаретова”
Тя е магистър по “Клинична психология” и “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобита специалност по “Икономика на здравеопазването” и “Медицинска педагогика” към МУ-София. Член е на Съвета по Медицинска наука към МУ-София. Следдипломната й специализация е по Неорайхианска аналитична психотерапия и Когнитивно-поведенческа психотерапия. Индивидуален член е на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Българската Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Била е председател на етичната комисия на Българското Неорайхианско Психотеравпевтично Дружество. Член на етичната комисия към Българска асоциация по психотерапия.

 www.z-savova.com

Станислава Тончева

Аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик и супервайзор. Завършила е СУ “Св. Кл. Охридски”, с две следдипломни специализации: 1977г. – Възрастова и детска психология, 1998г. – Неорайхианска аналитична психотерапия. Основател и член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, в момента председател на етичната комисия. Повече от десетилетие предава своя професионален опит на специализантите в школата чрез теоретичното им обучение и интензивната практическа работа в тренинги, симулации, лична терапия и супервизия.

 www.pststanislava.com

+359 888 980 818

 pststanislava@abv.bg

Тинка Митева

Завършила съм психология в СУ „Климент Охридски”, специализирала съм четиригодишен курс на обучение по аналитична психотерапия във Вестдойче Академия. Супервайзор и преподавател съм в Института по Психотелесна Психотерапия. Преподавател съм във ВСУ по психотерапевтични техники. Член съм на БНПД и на БАП. Имам студио по психотерапия.Терапевтичната ми работа се основава на естествено научния възглед за човека, като носител на вътрешни потенциали и резерви за справяне със сложните житейски и психически проблеми и състояния. В личен план изповядвам идеи и възгледи които признават самия живот като ценност. Разглеждам всеки човек като уникално същество и като носител на способности да се самосътворява и развива.

 www.tinkamiteva.com

+359 898 600 813

 tinkamiteva@yahoo.com

Виргиния Захариева

Психотерапевт и писател. Член на Борда на Българския Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия в периода от 01, 2011 – 05, 2019. Специализирала е Неорайхианска аналитична психотерапия през 1997- 2002 г. Работи в областта на индивидуалната и груповата терапия. Нейният стил съчетава достиженията на Западната телесноориентирана психотерапия и философията и практиката на Изтока. Има магистърска степен по българска литература и психология в СУ “Климент Охридски”.Член е на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Индивидуален член е на Европейската асоциация по телесна психотерапия. Индивидуален член е и на Българската асоциация на психотерапевтите. 

 www.virginianotes.com

Цанко Цанков

Психолог, психотерапевт, преподавател и супервайзор към БИНАП. Завършил първия випуск на Института. Работил в център за деца с церебрална парализа. В момента работи в ДПБ “Св.Иван Рилски“. Води психиатричния стаж на студентите в болницата и факултативен предмет “Работа с деца”.