Мадлен Алгафари

Психолог, психотерапевт, писател, режисьор – завършила психология в СУ “Св. Климент Охридски” и режисура за куклен и драматичен театър през 1991 г., следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия – през 1998 г.. Член е на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член на съюза на учените в България – секция “Психология и педагогика”, член на Българска Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Индивидуален член на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия. Почетен член на Американската асоциация по психотелесна терапия. Главен редактор на световното списание за психотелесна терапия IBPJ (2018-2022) – www.ibpj.org

 www.madlenalgafari.com

Проф. Захарина Савова

Професор З. Савова, дм е Доктор по медицина, преподавател във Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София и директор на медицински колеж “Й. Филаретова”
Тя е магистър по “Клинична психология” и “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобита специалност по “Икономика на здравеопазването” и “Медицинска педагогика” към МУ-София. Член е на Съвета по Медицинска наука към МУ-София. Следдипломната й специализация е по Неорайхианска аналитична психотерапия и Когнитивно-поведенческа психотерапия. Индивидуален член е на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Българската Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Била е председател на етичната комисия на Българското Неорайхианско Психотеравпевтично Дружество. Член на етичната комисия към Българска асоциация по психотерапия.

 www.z-savova.com

Станислава Тончева

Аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик и супервайзор. Завършила е СУ “Св. Кл. Охридски”, с две следдипломни специализации: 1977г. – Възрастова и детска психология, 1998г. – Неорайхианска аналитична психотерапия. Основател и член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, с многократно участие в управителните му органи. Специализира в областта на обектните отношения и пострайхианската психотерапия.
Квалифициран член на БАП и редовен член на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия. Повече от десетилетие предава своя професионален опит на специализантите в школата чрез теоретичното им обучение и интензивната практическа работа в тренинги, симулации, лична терапия и супервизия.

 www.pststanislava.com

+359 888 980 818

 pststanislava@abv.bg

Тинка Митева

Завършила съм психология в СУ „Климент Охридски”, специализирала съм четиригодишен курс на обучение по аналитична психотерапия във Вестдойче Академия. Супервайзор и преподавател съм в Института по Психотелесна Психотерапия. Преподавател съм във ВСУ по психотерапевтични техники. Член съм на БНПД и на БАП. Имам студио по психотерапия.Терапевтичната ми работа се основава на естествено научния възглед за човека, като носител на вътрешни потенциали и резерви за справяне със сложните житейски и психически проблеми и състояния. В личен план изповядвам идеи и възгледи които признават самия живот като ценност. Разглеждам всеки човек като уникално същество и като носител на способности да се самосътворява и развива.

 www.tinkamiteva.com

+359 898 600 813

 tinkamiteva@yahoo.com

Цанко Цанков

Психолог, психотерапевт, преподавател и супервайзор към БИНАП. Завършил първия випуск на Института. Работил в център за деца с церебрална парализа. В момента работи в ДПБ “Св.Иван Рилски“. Води психиатричния стаж на студентите в болницата и факултативен предмет “Работа с деца”.

+359 888 498 547

tzanko.1961@abv.bg

Тодор Стефанов

От 2007г. започнах практика като неорайхиански психотерапевт под супервизия, а от декември 2012г. съм дипломиран психотерапевт към БИНАП. От 2013 г. преподавам в института.  Работил съм като клиничен психолог в „Център за психично здраве София“ и като психолог в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – Суходол, в Медицински център „Перспективи“ и в Средно специализирано училище за деца с нарушен слух „Д-р Стефан Белинов“ гр. Пловдив.

Имам специален интерес към аналитичните методи в психотерапията.

  +359 876 311 615

Десислава Караджова

Магистър съм по психология, аналитичен психотелесен терапевт с частна практика в гр. Варна и асистент преподавател и водещ на тренинги в БИНАП. Член съм на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Допълнителни обучения по фамилна терапия и транзакционен анализ.
Работя индивидуална и групова психотерапия при проблеми, свързани с междуличностни отношения и нарушено социално функциониране, депресия, неврози и хранителни разстройства.

Работя във Варна

psihoterapevt-varna.com

  +359 898 488 197

desislava.karadzhova@gmail.com