Кой е проф. Валдо Бернаскони?


Професор Валдо Бернаскони е роден в Швейцария през 1945. Завършва журналистика, клинична психология, антропология и медицина: психоантропология (Antioch Univercity, Yellow Springs. Ohio), психология (International college, Los Angeles, California), Доктор на науките (Ph.D.) по поведенчески науки (La Jolla University, San Diego, California). Формиран като райхиански терапевт (вегетотерапия) представлява през седемдесетте години международния институт по биоенергетика “Вилхелм Райх” в Швейцария, а по-късно и “Facilitator Development Institut”  на Карл Роджърс. Специализирал сексология и сексотерапия (American Association of sex-educators, Counselors and Therapist, USA), кратки психотерапевтични методи (CISSPAT, Padova), поведенческа психотерапия (Justus Liebig Universitat, Giessen, D). Преподавател по клинична психология в European Graduate School, Maastricht (NL), гост преподавател по кулурална антропология в Държавния Университет в (Magdeburg, D), научен ръководител през 90-те на програмата за следипломна специализация по аналитична психотерапия към Медицински Университет, София, България, гост професор в Държавния Университет в Риека (Cro) и ръководител на следдипломните програми по клинична психология и аналитична психотерапия към Westdeutsche Akademie, Mulheim, D.

През 1980 година основава в Лугано-Швейцария Международната Неорайхианска школа за подготовка на специалисти по психотелесна терапия в специфичния метод Неорайхианска аналитична психотерапия, който събира в себе си познания по антропология, психоантропология, социална психология, аналитична психотерапия, обща медицина,  невронауки, психосоматика и др. Бернаскони съчетава професията на практикуващ психотерапевт с академична, преподавателска и писателска дейност. Той е създател на специфичния аналитичен психотелесен терапевтичен метод “Терапията на петте движения”. За разлика от всички други неорайхиански подходи, които ползват учението на Райх за мускулната броня и кореспонденцията между мускулните блокажи и характерите, Бернаскони вижда и връзка между характерите, мускулните блокове и специфичния модел на поведение, който те блокират – отнесен към всяка една от еволютивните фази, в които се формират характерите. Петте движения са синоним на основните поведенчески модели, усвоявани във всяка една от еволютивните фази на ранното детство. Аналитичната част в терапията Проф. Бернаскони съчетава със специфични физически движения и преживелищни опити, които имат за цел да активират или деактивират блокираните мускулни групи и да извадят натрупано психично и емоционално съдържание в тях. Методът по своята същност е аналитичен, но специфичната работа с тялото също позволява да се доведат подсъзнателните травматични съдържания до нивото на съзнанието, да бъдат преработени терапевтично и това да “отпуши” пътя към задоволяване на потребностите, постигане на удоволствие и себеосъзнатост. Всички терапевтични школи използват когнитивното ниво като отправна точка за работа с емоционалното. Психотелесната терапия използва освен когнитивния и още един “вход” към емоционалното ниво – нивото на тялото, в което са записани травмиращите емоционални съдържания.

Неорайхианската терапия включва изследване, разбиране и лечение на хора с психологични, екзистенциални и психосоматични проблеми. Основен философски постулат на Валдо Бернаскони е, че дълбинната ни природа е здрава. Той призовава към спонтанност, естественост, цялостност. Създаденият от него метод е широкоспектърен и ефикасен както в работата с психични, така и с психосоматични проблеми. Огромен е приносът му и в сферата на превенцията и профилактиката на психотелесното здраве. Проф. Бернаскони дълги години управлява клиника за психогенни хранителни разстройства в Лугано – Швейцария с прекрасни терапевтични резултати, дължащи се на специализираната аналитична психотелесна терапия, придружаваща класическия терапевтичен протокол. Стотици пациенти с хранителни разстройства там са върнати към живота и здравето, сред тях има и не малко български момичета, които могат да потвърдят ефикасността на неорайхианския терапевтичен подход в сравнение с много други терапевтични подходи.

Но в професионалния път на всеки терапевт може да има и опасни премеждия.

През целия си професионален живот, Проф. Бернаскони работи в Швейцария. Там се намира и клиниката за хранителни разстройства. Но през 2016 година Проф. Бернаскони е осъден в Италия за сексуална и професионална злоупотреба по обвинения, открити в дневника на самоубила се след изписването от клиниката италианска пациентка. Прихиатричните експертизи на дневника на починалата пледират за неговата невинност, но съдът не приема психиатрична експертиза само по дневник, а не на жив свидетел. Случилото се с Проф. Бернаскони, макар и да не сме запознати с подробности, тъй като от повече от петнайсет години сме автономни, а и нямаме достъп до съдебните документи, е повод за всички нас – неговите последователи да поставяме етичните принципи на първо място в работат си. Европейската Асоциация по психотелесна терапия се запозна със случая и счете, че доразвиването на метода от нас – последователите на Проф. Бернаскони и самостоятелността ни ни правят по-силни и внимателни в професията.

През март 2018 година Проф. Бернаскони ни напусна, но остави хиляди благодарни ученици, последователи и пациенти. Освен изявен теоретик и иноватор в областта на психотелесната терапия, той беше и изключително ерудиран, сърдечен, отдаден и човечен терапевт, преподавател и личен пример за всички свои ученици и клиенти.

Терапевтичният метод Неорайхианска аналитична психотерапия е създаден на базата на ученията на З. Фройд, К. Юнг, В. Райх, А. Лоуен, Дж. Пиеракос, Ф. Пърлс, К. Роджърс, Дж. Морено и др., и допълнен с авторски иновативни идеи от Проф. Бернаскони. Той съществува в България от 25 години. Утвърден е от Българска асоциация по психотерапия и акредитиран през 2012г. и реакредитиран през 2019 г. от Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по психотелесна терапия след многогодишно щателно наблюдение на работата ни: теория, практика, лекции, тренинги, спазване на етичен кодекс, преподаватели, лична терапия, супервизия.

Професор Валдо Бернаскони е автор на многобройни монографии върху теми, свързани с цвета, антропологичната психология, биоенергетиката и специфичния, създаден от него метод “Терапия на петте движения”. Автор е и на двата диагностични инструмента: цветния биоенергиен тест B.B.C.T. – Bernasconi Bioenergetic Colour Test и BBI – Bernasconi Bioenergetic Inventory.

Всичките трудове на Проф. Бернаскони са преведени на български език и се ползват от специализантите в Института. Шест от книгите му са издадени и на българския пазар. В момента можете да закупите от офиса на Български институт по Неорайхинска аналитична психотерапия книгата на Проф. Бернаскони “Човекът в чекмеджета”.

Основни трудове на проф. Валдо Бернаскони:

 • “Chromoterapia” (“Хромотерапия”), Изд. Ottaviano, Milano, 1981
 • “BBCT: analisi della personalita e del carattere” (“ВВСТ: анализ на личността и характера”) Изд. IRC – Press, 1985, 1991
 • “Colore e bioenergia” (“Цвят и биоенергия”), Изд. Ottaviano, Milano, 1986
 • “Il potere della comunicazione” (“Властта на комуникацията”), Изд. Gli Archi, Torino, 1987
 • “Glossario della psicologia delle relazioni umani” (“Речник по психология на човешките взаимоотношения”), Изд. IRC &mndash; Press, 1990
 • “Terapia dei cinque movimenti” (“Терапия на петте движения”), Изд. IRC – Press, 1992
 • “Id: storia dell’evoluzione” (“ID: история на еволюцията”), Изд. IRC – Press, 1994
 • “Човекът в чекмеджета”, Изд. Лаков Прес, София, 1999
 • “Come curarsi con medicina alternativa” (“Как да се лекуваме с алтернативна медицина”), Изд. Il Mosaico, 1998
 • “Анорексия, булимия и затлъстяване от хиперфагия”, Лаков Прес, 2001
 • “Невроза на властта”, Лаков прес, София 2002
 • “Неорайхиански теории”, Лаков прес, 2004
 • “Perche proprio io?” (“Защо именно аз?”), Изд. Форум Кризалиде, 2004
 • “И ето го хомо невротикус нормалис”, “Джуниър партнърс” 2007