Родителските конфликти

ЗАПИС ОТ ЛЕКЦИЯТА МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК

Темата избирам в полза на мира, а не на войната. И в интерес на децата, които превръщаме често в средство за налагане на власт и разменна монета. Някъде по пътя на заниманията ми с темата за родителското отчуждение и конфликтите осъзнах, че трябва да се намери начин да се спре войната и да се възстанови връзката между членовете на семейната система.
• Родителските конфликти днес: как да ги разпознаем, как да ги управляваме;
• Как да погледнем на конфликта през призмата на семейната система;
• Каква е ролята на мама и каква е ролята на татко в развитието на детето;
Защо са важни и двамата?
• Какво е родителско отчуждение и как да го разпознаем; какво е общото между родителското отчуждение, емоционалната чума и властовата невроза;
• Как да открием пътя към мира, вместо към войната: през призмата на всеки от нас, като член на семейната система и през призмата на помагащите професии.
• За какво може и за какво не може да ни помогне психотерапията;
• Кой и кога ни учи да родителстваме;
• Личната ни отговорност за нашето израстване и осъзнатост.
За лектора:
Пенка Христова, адвокат, медиатор, завършила и 18ти курс на Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия, с 20-годишен стаж като магистрат в съдебната система, майка на пораснало вече дете на разведени родители.