XVIII Конгрес на EABP в София 

За първи път България бе домакин на световния конгрес по психотелесна терапия. Това бе 18-я конгрес на Европейската Асоциация по психотелесна терапия (EABP) с домакин и главни огранизатори нашия Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия и Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество – сдружението на психотелесните терапевти в България.

Темата на конгреса бе „Идентичността във времена на промени: конструкция, деконструкция, реконструкция“.

Конгресът се проведе от 6 до 10 септември 2023 г. в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Имахме петстотин делегати, учени и терапевти от всички континенти.

България беше представена от Проф. Д-р Румяна Ценкова от университета в Кобе, Япония, основател на първата в света катедра по аквафотомика, Асоц. Проф. Милена Георгиева – епигенетик от БАН, Асоц. Проф. Мариана Тодорова – футуролог, също представител на БАН, Христина Богданова – психотелесен терапевт и травма терапевт, преподавател и супервизор в Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, Проф. Захарина Савова от Медицински Университет и от Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия – София, Мадлен Алгафари – Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия и още много български колеги – дипломирани психотелесни терапевти и настоящи специализанти.

Народната медицина по всички точки на планетата никога не е деляла душата от тялото. Психотелесната терапия е наследник на всички традиционни терапевтични модалности, към които добавя най-новите научни открития в медицината и психотерапията. Тя, за разлика от всички останали психотерапевтични методи, работи едновременно с тялото и душата на човека. Тази вече доказана научно холистична перспектива намери своята пълна манифестация през 5-те интензивни конгресни дни. Доказателства виждахме ежедневно през ценните лекции, панелни дискусии, работилници, специалния научен симпозиум както и от споделените общи преживявания и заслужено възторжените обратни връзки от всички делегати. 

„Познавайки водата, ние можем да опознаем и обществото. И обратното – познавайки обществото, можем да научим повече и за водата. И това е органичната връзка между двете огромни системи“ – казва проф. Румяна Ценкова.

Виж повече за събитието в двете интервюта излъчени по БНТ Новините