EABP Библиография

EABP Bibliography

Европейската Асоциация по Психотелесна Психотерапия  (EABP) е събрала и предоставя тази богата колекция от повече от 5000 изследователски материали, разработки и изследвания, които разглеждат и доказват ефективността на парадигмата:  The EABP Bibliography of Body-Psychotherapy >> 

 

База с изследвания 

В допълнение в този документ са събрани референции и връзки към База с Изследвания по същата тема (на английски) :  The Evidence Base for Body Psychotherapy >>