Разпределение на учебните дисциплини

Първа учебна година

 1. Въведение в неорайхианската аналитична телесна психотерапия. Еволютивна психология  – проф. Захарина Савова, дм
 2. Динамична психология – първа част – Тинка Митева
 3. Динамична психология – втора част – Тинка Митева
 4. Психоантропология – Мадлен Алгафари
 5. Основни понятия в психоанализата – Тодор Стефанов
 6. Биоенергийни дихателни техники – Виргиния Захариева
 7. Анатомия и физиология – д-р Антон Даракчиев
 8. Психодиагностика – BBCT, BBI – Мадлен Алгафари

Втора учебна година

 1. Неврология и ендокринология – д-р Ирен Мановска
 2. Неофройдизъм – Станислава Тончева
 3. Динамична психология – трета част – Станислава Тончева
 4. Психодиагностика – Тинка Митева
 5. Обща психиатрия и психопатология – Доц. д-р Тони Дончев
 6. Психофармакология – Доц. д-р Тони Дончев
 7. Медицинска психология – проф. Захарина Савова, дм
 8. Симулации

Трета учебна година

 1. Биоенергиен масаж – Мадлен Алгафари
 2. Групова психотерапия – Станислава Тончева
 3. Симулации – Станислава Тончева
 4. Междуличностна комуникация – Виргиния Захариева
 5. Биоенергетика – Петър Кралев
 6. Психосоматика – Проф. Захарина Савова, дм
 7. Симулации
 8. Симулации

Шест групови супервизии  за третата учебна година

Четвърта учебна година

1. Сексология – проф. Захарина Савова, дм

2. Психология на творческия процес – Виргиния Захариева

3. Симулации

4. Симулации

5. Симулации

6. Симулации

7. Симулации

8. Симулации

Шест групови супервизии за четвъртата учебна година.

Свободно избираеми предмети:

 1. Практикум ВВСТ и ВВI – Мадлен Алгафари
 2. Пропедевтична психология – Тодор Стефанов
 3. Психотерапия на зависимостите – проф. Захарина Савова, дм;
 4. Психотерапевтична работа с деца – Цанко Цанков
 5. Психотерапията като бизнес – Светла Банкова