Психосоматика

Психосоматика – направление в психологията, която разглежда влиянието на психологически фактори върху физическите оплаквания, състояния и заболявания. Тук ще намерите информация за следните направления в психоматиката:

  • Психосоматични болести и заболявания
  • Психосоматични причини за болестите
  • Психосоматични разстройства