Психоанализа

Психоанализата е  психологична теория и е един от основните методи на психотерапията.