Мисия и ценности

Мисия и ценности

 

Мисия

Предлагаме задълбочено образование в областта на психотелесната терапия – Неорайхианска аналитична психотерапия. Приемаме за наша мисия повишаването на осъзнатостта, цялостното здраве – психично и телесно, чувството за смисъл, удовлетвореността на отделния индивид и на обществото. Работим за балансиране и благоденствие на отделния индивид като част от едно развито общество, в което хората са здрави, свободни, щастливи и създаващи блага.

Цел

Да подготвяме специалисти за отговорната професия психотерапевт. Да осигурим високо ниво на обучение, съобразено със стандартите на Европейската асоциация по психотелесна терапия и с най-новите постижения на съвременната наука.

Основни принципи

Нашите основни принципи и ценности са: ЖИВОТ В ЛЮБОВ, РАДОСТ, РАБОТА, ЗНАНИЕ, ОСЪЗНАТОСТ, ОТКРИТОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ДОВЕРИЕ, ИСТИНА, ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ И ПРОСТОТА.