Библиотека

Възпитание за родители, проф. Валдо Бернаскони
Психологическата диагноза в неорайхианската школа, проф. Валдо Бернаскони
Теория на петте движения, проф. Валдо Бернаскони

Неорайхианска аналитична психотерапия, Мадлен Алгафари
Неорайхианска Аналитична Психотелесна Терапия, Мадлен Алгафари
Монетата с две страни: “душа–тяло”, Мадлен Алгафари
Терапия на седемте движения, Мадлен Алгафари
Психична предразположеност и личностови типове в психосоматиката, Мадлен Алгафари
Невропластичност на мозъка – трета възраст, Мадлен Алгафари
На какво се дължат болестите? Какво ни казват?, Мадлен Алгафари

Същност на психогенните хранителни разстройства – анорексия и булимия, проф. Захарина Савова, дм
Прегорексия, проф. Захарина Савова, дм
Професионален стрес –  Burnout синдром, проф. Захарина Савова, дм
Психология на храненето, проф. Захарина Савова, дм
Tриадата : Майка – Дете – Храна, проф. Захарина Савова, дм

 

Паник атаките, тревожността, стресът и капанът „тук и сега”. Или на кой континент живееш?, Кремена Станилова
Преодоляване на паник атаките с психотелесна психотерапия, Кремена Станилова

EABP Библиография