Кризите – видео лекция

Кризите

Кои са кризите в индивидуалния ни живот – криза на третата, седмата година, началото на пубертета, на зрелостта, критическа, на третата възраст?
Кризите в обществото.
Как се отразява финансовата криза?
Защо кризата е и шанс и възможност за промяна?
Има ли криза на ценностите?
Кризата и духовната революция.

Лектор: Виргиния Захариева