Кои сме ние

Кои сме ние?

Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия има за основен предмет на дейност организиране на четиригодишна следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия с цел обучение на специалисти, които да работят за баланса на тяло, дух и психика на отделния индивид като част от едно развито осъзнато общество.

От 1994 г. до днес, без прекъсване, всяка есен в Института започва обучение нов випуск.

От април 2012 Форумът на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP Forum) акредитира Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, който отговаря на всички нейни тренинг стардарти. Сертификатите ни са признати от Българската асоциация по психотерапия (http://www.psychotherapy-bg.org/) и Европейската асоциация по психотелесна терапия – http://www.eabp.org/forum-members.php

През април 2019 Форумът на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP Forum) единодушно и с благодарност продължиха акредитацията на Института като изтъкнаха системната образователна и обществена дейност, развивана в БИНАП и отличните резултати, постигнати през последните седем години в България с думите: “Можем само да се възхищаваме на примера ви”.

От есента на 2020 г. за първи път в Института ще започне екпресиментален клас за онлайн обучение през годината с две задължителни десетдневни (есенно и пролетно) присъствия на живо за провеждане на практическите занятия.

История:

През 1994 г. Международна академия за обмен и развитие на културата и науката – Аcademia per la promozione internazionale della cultura e della scienza ( APICS – Лугано, Швейцария) и Westdeutsche academie – Mulheim (WA–Германия) в академично сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски” и Медицински университет – София организират първия в България курс за следдипломна специализация по психотелесна терапия /Неорайхиански модел/.

През 2000 г. се регистрира Фондация “Валдо Бернаскони” у нас и продължава обучителната дейност, развивана от представителството на APICS и WA.

От началото на 2011 г. фондация “Институт за Психотелесна Психотерапия” (ИПП), със седалище: град София, България, е приемник на горните организации.

От април 2012 Институтът за Психотелесна Психотерапия е акредитиран от Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP). А през 2019 – реакредитиран за следващ период от седем години.

От 2017 г. Институтът носи името Фондация “Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия” (БИНАП), за да специфицира конкретния си терапевтичен метод сред множеството психотелесни подходи в света.

От 2019 г. Институтът носи името “Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия”.