Кои сме ние

Кои сме ние?

Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия има за основен предмет на дейност организиране на четиригодишна следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия с цел обучение на специалисти, които да работят за баланса на тяло, дух и психика на отделния индивид като част от едно развито осъзнато общество.

От 1994 г. до днес, без прекъсване, всяка есен в Института започва обучение нов випуск.

От април 2012 Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия акредитира Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, който отговаря на всички нейни тренинг стардарти. Сертификатите ни са признати от Българската асоциация по психотерапия и Европейската асоциация по психотелесна терапия.

 

История:

През 1994 г. Международна академия за обмен и развитие на културата и науката – /Аcademia per la promozione internazionale della cultura e della scienza – APICS – Лугано, Швейцария/ и Westdeutsche academie – Mulheim /WA–Германия/ в академично сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски” и Медицински университет – София организират първия в България курс за следдипломна специализация по психотелесна терапия /неорайхиански модел/.

През 2000 г. се регистрира Фондация “Валдо Бернаскони” у нас и продължава обучителната дейност, развивана от представителството на APICS и WA.

От началото на 2011 г. фондация “Институт за Психотелесна Психотерапия” (ИПП), със седалище: град София, България, е приемник на горните организации.

От април 2012 Институтът за Психотелесна Психотерапия е акредитиран от Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия.

От 2017 г. Институтът носи името “Фондация “Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия”, за да специфицира конкретния си терапевтичен метод сред множеството психотелесни подходи в света.

Кои сме ние?

Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия има за основен предмет на дейност организиране на четиригодишна следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия с цел обучение на специалисти, които да работят за баланса на тяло, дух и психика на отделния индивид като част от едно развито осъзнато общество.

От 1994 г. до днес, без прекъсване, всяка есен в Института започва обучение нов випуск.

От април 2012 Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапияа кредитира Българския Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, който отговаря на всички нейни тренинг стардарти. Сертификатите ни са признати от Българската асоциация по психотерапия и Европейската асоциация по психотелесна терапия.