Интегративна психотерапия

Интегративна психотерапия – направление в психологията, в което се разглеждат поведенческото, когнитивното и физиологичното ниво на функциониране при всеки индивид.