Контакти

Oфис адрес: гр. София 1000, ул. Пирин №73, ет.4

Офис Мениджър
Мария Русева
тел: 0882907990
email: office@binap.eu

Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество
neoraihianstvo.org
info@neoraihianstvo.org

Мадлен Алгафари

Председател на борда на Института по Неорайхианска аналитична психотерапия
Сайт: www.madlenalgafari.com
Еmail: madlenalgafari@abv.bg
GSM: 0888 335 042

Адрес: София-1000, ул. “Чумеpна” 3

проф. д.м. Захарина Савова

Председател на борда на Института по Неорайхианска аналитична психотерапия
Сайт: www.z-savova.com
Е-mail: zasavova@abv.bg
GSM: 0887 608 255