Академична програма

 Месец

 

Дата курс Предмет Преподавател
Септември 2018 28.09

От 19.00ч

20 и 21 курс групова супервизия Станислава Тончева
29-30.09

 

20 курс симулации Проф. Захарина Савова
октомври 6-7.10

 

21курс Групова терапия

Лаб. група

Станислава Тончева
12.10- от15:30часа

 

13 и 14.10

 

 

20 и 21 курс

 

 

20 курс

Групова супервизия

 

 

Симулации

В.Захариева

 

 

Виргиния Захариева

 

 

 

20 и21.10

 

 

20 и 21.10 лекцията ще е в офиса на Мадлен

23 курс

 

 

22 курс

Еволютивна психология

Лаб.група

 

Основни понятия в психоанализата

Лаб. Груп

Проф.Захарина Савова

 

Тодор Стефанов –

27 и 28.10

 

Всички курсове Психотелесната терапия след Райх. Работата с бордърлайн. Жаk-Лоик Албина

Франция

Ноември 03/04/11 23 курс Динамична психология – I част; лаб. група

 

Тинка Митева
25-30.11 20,21,22,23 курс Тренинг Вержи

Мадлен

Ина

Декември 08-09.12

 

20 и 21 Симулации

 

Тинка Митева
 

 

15-16.12 22курс Психодиагностика

Лаб.група

Тинка Митева
Януари 2019г.

 

04.01 – 19 ч.

 

05-06.01

 

20 и 21 курс

 

21 курс

Групова супервизия

Биоенергиен Масаж –лаб. Група

Мадлен,

 

Мадлен

 

 

12/13/01 23 курс Психоантропология

Лаб. Гр

Мадлен Алгафари
19-20.01

 

22 курс Неофройдизъм

Лаб. Група

Станислава Тончева
Февруари 2019г. 02-03.02

 

22 курс Психиатрия

лаб.група

Д-р Костадинов

Лаб. Група- Цанко Цанков

09/10/02 23 курс Динамична психология – II част

Лаб. Група

Тинка Митева
16-17.02. 21 курс Биоенергетика

Лаб. Група

Мартин Чолаков
23-24. 02 20 и 21 курс

 

Сексология

Лаб. група

 

Проф.Захарина Савова
Март 2019г. 02/03/03 23 курс

 

Дишане

Лаб. Група

Виргиния Захариева
02/03/03

в офиса на Мадлен

Всички курсове Факултативно

BBCT, BBI

Мадлен Алгафари,
09-10.03

 

22курс Динамична психология – 3ч.

Лаб. Гр.

 

Станислава Тончева
15.03. 19 ч.

16-17.03

20 и 21 курс

20  и 22 курс

Групова супервизия

Симулации

Проф.Захарина Савова

 

 

 

29.03-19 ч.

30-31.03

20 и 21 курс

20 и 21 курс

Групова супервизия

Симулации

Тинка Митева

Станислава Тончева

Април 2019г. 06/07/04 23 курс Пропедевтика Тодор Стефанов

 

м.Май 2019 17.05 – 19 ч.

 

18 – 19.05

20  и 21 курс

 

20 и 21 курс

Групова супервизия

 

симулации

Цанко Цанков

 

Мадлен Алгафари

Май 2019г. 11-12.05г.

 

 

 

 

 

11-12.05

 

 

10.05.2019

 

 

20.05.2019

23 курс

 

 

 

 

 

20 и 22 курс

 

 

Финален изпит-теория

 

Финален изпит-индивидуална сесия

Анатомия

Лаб.група

 

 

 

 

Психофармакология

лаб.група

 

 

Д-р Антон Даракчиев-лекцията ще се проведе в офиса на Мадлен

 

Д-р Костадинов

 

Деси Караджова

 

Вержи,Мадлен,

Ина

26.05-01.06. 20,21,22 и23 курс

 

 

Тренинг Кранево

 

Мадлен Вержи Ина
Юни 2019г. 08/09/06 23 курс ВВСТ

Лаб.гр.

Мадлен Алгафари
15-16.06. 20 и 21 курс Психосоматика

Лаб. Гр.

Проф.Захарина Савова
22-23.06 Всички курсове

 

Краткосрочни терапии

Факултативна

дисциплина

Станислава Тончева
29-30.06 22 курс Медицинска психология

Лаб. Гр.

 

Проф.Захарина Савова

Юли 2019г. 06-07.07 20 и 21 курс Междуличностни

лаб.гр.

Вергиния Захариева

 

13-14.07. 23 курс Неврология

Лаб. Гр.

д-р Ирен Мановска

лаб. Група – Кремена Станилова

  • Всички преподаватели могат да определят допълнително колега, който да води лабораторната група след лекциите им.

Дати за:

  • предаване на Дипломна работа – 01.12 2018г.
  • подаване на документи за явяване на Финален изпит – 28.02.2019г.
  • 10.05. 2019г и 20.05.2019 г- Финален изпит-теория и индивидуална терапия
  • Практическият изпит по групова терапия ще се проведе на 27.05.2019 в първия ден на летния тренинг.