Агресията – видео лекция

Агресията

Какво се случва с децата ни днес? С нашия гняв?
Причини за агресията.
Кои са начините тя да бъде овладяна и канализирана?
Кои са видовете агресивно поведение?
Какво е садизъм? Мазохизъм?
Кои са начините за трансформирането й в градивна и весела агресия?
Спокойната сила и топлата категоричност – форми на здраво агресивно поведение!
Кои са начините за превенция на детската агресия и агресията в човешкото общество?

Лектор: Виргиния Захариева